Markten - Groundwater Technology
1378
page-template-default,page,page-id-1378,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Markten

Onze markten

Wij leveren de beste oplossingen voor ieder bodemprobleem

Onze website is verdeeld in verschillende disciplines waarin we actief zijn. We hebben grote klanten zoals raffinaderijen voor productie en distributie van tussen- en eindproducten zoals diesel, benzine en lpg, de (petro-)chemische industrie. Ook de overheid weet ons te vinden voor hun bodemproblemen en we voeren saneringen uit voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars, tankstations en bodemadviseurs.

 

Voor deze verschillende markten gebruiken we verschillende saneringstechnieken, zie de Solutions. Geen enkele locatie of verontreiniging is hetzelfde, daarom is een sanering uitvoeren bij GT nooit een kopie van een eerdere sanering. We leveren maatwerk, gericht op uw aanvraag.

Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van systemen voor varend ontgassen. Dan komen er nieuwe markten bij zoals binnenvaart en tankschepen.

U kunt bij onze experts factsheets over gerealiseerde projecten en toegepaste technieken opvragen. Of het nu gaat om Ex-situ verwijderingstechnieken (afgraven & pump & treat); In situ verwijderingstechnieken (bodemlucht onttrekking, in situ luchtstrippen, solvent flushing); In situ aerobe biodegradatie: In situ anaerobe biodegradatie, In Situ Chemische Oxidatie, In Situ Chemische Reductie, Thermisch gestimuleerde sanering; of in situ biologische grondversterking gaat.

Petrochemische industrie

‘Business as usual’

In de petrochemische industrie gaan enorme hoeveelheden meestal vloeibare chemicaliën om. Het grootste belang van de klant is dat een noodzakelijke bodemsanering de gewone bedrijfsvoering niet verstoort. We saneren onder installaties , terwijl deze normaal in bedrijf blijven. De aanlegfase combineren we vaak met gepland onderhoud of noodzakelijke reparatie. Daarna starten we de sanering op, zo veel mogelijk geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering. Onze medewerkers komen vaak op petrochemische bedrijfsterreinen en kennen alle veiligheidsregels. Opdrachtgevers zijn meestal zeer deskundig en vinden in ons een ervaren gesprekspartner.

 

Voorzichtig!

Een sanering uitvoeren op een (petro-)chemisch bedrijf betekent rekening houden met strenge veiligheidseisen. Wij (en onze opdrachtgevers) vinden het heel belangrijk dat iedereen na een dag werken tevreden, moe en helemaal gezond naar huis gaat. Passende veiligheidsmaatregelen en de juiste PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) zorgen daarvoor.

 

 • Saneringen voor de Petrochemische Industrie zijn meestal complex
 • Saneren tijdens normaal doorgaande bedrijfsvoering is meestal goed mogelijk
 • Wij hebben veel ervaring met uitvoeren van complexe saneringen onder petrochemische bedrijven
 • Vaak integreren we saneringen met normale bedrijfsprocessen

Industrie

‘Geen omkijken naar’

Bodemsaneringen voor de algemene industrie lopen enorm uiteen: de soort verontreiniging, de omvang, de soort en grootte van het bedrijf.  Ook de fasering van de sanering is van belang: soms is haast geboden, in andere gevallen is er juist tijd in overvloed en is optimale kostenbeheersing essentieel.

Als de opdrachtgever dat wil, zorgen we van A tot Z, van onderzoek tot akkoord Bevoegd Gezag, voor de hele sanering. Dat bespaart opdrachtgever veel tijd.

 

Omgeving

Industrie wil graag een ‘goede buur’ zijn en geen hinder veroorzaken. Veel bedrijven staan in de buurt van woningen: de sanering mag uiteraard geen overlast opleveren. We zijn gespecialiseerd in saneren zonder te graven: onzichtbaar, geen geluid en geen geuroverlast.

 

Samenwerking

Opdrachtgevers laten zich meestal bijstaan door een adviseur. Het belang van de klant staat voorop. In de fase voorafgaand aan het realiseren van de oplossing is de adviseur ‘in the lead’. Tijdens de uitvoering zijn wij als uitvoerende partij ‘in control’ en werken nauw samen met de adviseur, die de klant vertegenwoordigt. De adviseur zal meestal de verificatie van het eindresultaat op zich nemen.

 

 • GT werkt voor alle soorten industrie;
 • We ontzorgen de klant die zich op ‘business as usual’ kan blijven richten;
 • GT saneert tegen vooraf vast overeengekomen prijs;
 • Geen locatie is ons te complex (of te eenvoudig)

Overheid

‘Betrouwbaar en Transparant’

Bij saneringen in opdracht van de overheid gaat het meestal om gevallen waarin de veroorzaker er niet meer is. Kenmerkend voor saneren dergelijke locaties in de binnensteden is dat er meestal heel weinig ruimte beschikbaar is. Er is vaak wel ruimschoots tijd voor de sanering.

De locaties zijn dicht bebouwd en bewoond. Uit ervaring weten we dat vroegtijdig overleg met de omwonenden en eerlijke, correcte informatie essentieel is om overlast te voorkomen. We kiezen saneringsmethoden waarbij we geen (permanente) installaties op de locatie nodig hebben.

 

Diverse aanbestedingsvormen

Overheidsopdrachtgevers zijn gebonden aan strikte aanbestedingsregels. We hebben ervaring met alle aanbestedingsvormen, van RAW tot Bouwteam en ‘Best Value Procurement’, vaak na prekwalificatie. We hebben vaak succesvol deelgenomen aan aanbestedingen in binnen- en buitenland, zowel openbaar als besloten.

 

Onze opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld gemeentes, ministeries en provincies.

 

 • In GT vinden de overheden een zeer deskundige en betrouwbare partner
 • Communicatie met alle partijen, vooral ook omwonenden, is essentieel voor een goede, klachtenvrije, sanering
 • Vaak is er alleen maar een korte periode van werkzaamheden op de locatie nodig: daarna loopt de sanering door.
 • Meestal is het stimuleren van natuurlijke processen in de bodem voldoende voor een goede sanering

Adviseurs

‘Innovatief en creatief’

Onze 40 jaar ervaring met in situ saneren stellen we graag ter beschikking om, in overleg met de bodemadviseur, de meest optimale aanpak te ontwikkelen. De adviseur kent de klant en zijn belangen en weet hoe het bevoegd gezag (en de handhavers) ter plaatse zich doorgaans opstellen; wij hebben een grote hoeveelheid aan praktische ervaring opgedaan in vele uitgevoerde projecten. We kennen het adviestraject en ondersteunen de adviseur graag om zo samen de beste oplossing voor de klant te vinden.

 

Samen klant dienen

Het belang van de klant staat voorop. In de fase voorafgaand aan het realiseren van de oplossing is de adviseur ‘in the lead’. Tijdens de uitvoering zijn wij als uitvoerende partij ‘in control’ en werken nauw samen met de adviseur, die de klant vertegenwoordigt. De adviseur zal meestal de verificatie van het eindresultaat op zich nemen.

 

Inhoudelijke ondersteuning

GT biedt adviseurs technische ondersteuning bij het afwegen van mogelijke oplossingen en het opstellen van saneringsplannen. Door onze ervaring met allerlei saneringstechnieken kunnen we korte, duidelijke teksten voor saneringsplannen, Bodemsaneringsprojecten, etc. beschikbaar stellen.

 

 • GT werkt vaak samen met adviseurs, in binnen – en buitenland;
 • We hebben een korte periode van werkzaamheden op de locatie nodig: daarna loopt de sanering door zonder hinder;
 • GT saneert tegen vooraf vast overeengekomen prijs;
 • Geen locatie is ons te klein (of te groot)

Projectontwikkelaars

‘Zakelijk en kosten gegarandeerd’

Bodemverontreiniging is vaak een vervelende en onzekere kostenpost bij de projectontwikkeling. Zowel qua kosten als qua tijdsduur kan een sanering de succesvolle projectontwikkeling van een locatie in de weg staan.
Wij bieden saneringen aan met gegarandeerd resultaat tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs. Zo nemen we de financiële onzekerheid weg. Vaak kunnen we saneren terwijl de locatie ontwikkeld wordt: dat hoeft dus niet op de sanering te wachten. Uiteraard zorgen we ervoor dat de omgeving geen last heeft van de sanering.

 

In afspraken maken zijn we een kei

Projectontwikkelaars willen graag hun bodemprobleem zo goed mogelijk laten oplossen. Goede afspraken maken is daarom essentieel. Door in het begintraject al open, eerlijk en transparant te zijn voorkomen we problemen en daarom kunnen we ook in goed overleg met elkaar gegarandeerde resultaten afspreken tegen een vaste prijs.

 

Slimme combinaties

Wij beheersen alle mogelijke saneringstechnieken bieden daarom altijd de beste oplossing. Snel als het snel moet, kosteneffectief als het wat meer tijd mag nemen. Vaak is een combinatie van technieken de best passende oplossing. De ontwikkeling van de locatie start terwijl de sanering loopt.

 

 • GT saneert terwijl de realisatie van de projectontwikkelaar loopt;
 • We hebben een korte periode van werkzaamheden op de locatie nodig: daarna loopt de sanering door zonder hinder;
 • GT saneert tegen vooraf vast overeengekomen prijs;
 • Geen locatie is ons te klein (of te groot)

Bedrijven / Overig

‘Diversiteit in maatwerk’

GT werkt in opdracht van allerlei bedrijven, van kleine éénmanszaak tot grote multinational. Oplossingen voor bodemproblemen zijn dus ook heel verschillend en altijd maatwerk. Ook de fasering van de sanering is van belang: soms is haast geboden, in andere gevallen is er juist tijd in overvloed. Als de opdrachtgever dat wil, zorgen we van A tot Z, van onderzoek tot akkoord Bevoegd Gezag, voor de hele sanering. Dat bespaart opdrachtgever veel tijd.

 

Maatwerk in financiën

GT kent de weg in de mogelijkheden om financiële bijdragen in de kosten van de sanering te krijgen. Er zijn (nog) subsidiemogelijkheden die een deel van de saneringskosten vergoeden.

Ook houden we altijd terdege rekening met de financiële wensen van de klant;

 

Samenwerking

Opdrachtgevers laten zich meestal bijstaan door een adviseur. Het belang van de klant staat voorop. De sanering mag uiteraard geen overlast opleveren. We zijn gespecialiseerd in saneren zonder te graven: onzichtbaar, geen geluid en geen geuroverlast. Tijdens de uitvoering zijn wij als uitvoerende partij ‘in control’ en werken nauw samen met de adviseur, die de klant vertegenwoordigt. De adviseur zal meestal de verificatie van het eindresultaat op zich nemen.

 

 • GT werkt veel soorten bedrijven;
 • We leveren altijd maatwerk
 • GT saneert tegen vooraf vast overeengekomen prijs;
 • Geen locatie is ons te complex (of te eenvoudig)