MARKT

Industrie

Industrie

Bodemsaneringen zonder overlast

Bodemsaneringen voor de algemene industrie lopen enorm uiteen: de soort verontreiniging, de omvang, de soort en grootte van het bedrijf. Industrie wil graag een ‘goede buur’ zijn en geen hinder veroorzaken. Veel bedrijven staan in de buurt van woningen: de sanering mag uiteraard geen overlast opleveren. We zijn gespecialiseerd in saneren zonder te graven: onzichtbaar, geen geluid en geen geuroverlast.

 

Ook de fasering van de sanering is van belang: soms is haast geboden, in andere gevallen is er juist tijd in overvloed en is optimale kostenbeheersing essentieel. Als de opdrachtgever dat wil, zorgen we van A tot Z, van onderzoek tot akkoord Bevoegd Gezag, voor de hele sanering. Dat bespaart opdrachtgever veel tijd.

 

Samenwerking

Opdrachtgevers laten zich meestal bijstaan door een adviseur. Het belang van de klant staat voorop. In de fase voorafgaand aan het realiseren van de oplossing is de adviseur ‘in the lead’. Tijdens de uitvoering zijn wij als uitvoerende partij ‘in control’ en werken nauw samen met de adviseur, die de klant vertegenwoordigt. De adviseur zal meestal de verificatie van het eindresultaat op zich nemen.

Feitjes

Wist u dat?

Groundwater Technology voor alle soorten industrie werkt?

We de klant ontzorgen die zich op ‘business as usual’ kan blijven richten?

Groundwater Technology tegen vooraf vast overeengekomen prijs saneert?

Geen locatie ons te complex (of te eenvoudig) is?

Solutions

De solutions die toegepast worden

Set of waste pipes are assembled and lined up on building site.

Gestimuleerde aerobe biologische afbraak

Klassieke & bewezen technieken met jarenlange ervaring

istock_841880108

In-situ chemische reductie

Door het injecteren van nulwaardig ijzer

istock_695789348

Ex-situ verwijderen grond en grondwater

Saneren door grond ontgraving en grondwateronttrekking