Job Dijkhuis

Job Dijkhuis

In 1989 studeerde ik af aan Faculteit Mijnbouwkunde en Petroleumwinning (nu Technische aardwetenschappen) van de TU Delft met een onderzoek naar het herwinnen van zink uit een van de afvalproducten van de staalfabriek Hoogovens. Hergebruik van reststromen en het optimaal benutten van onze grondstoffen hebben sindsdien mijn belangstelling gehouden.

 

Tijdens mijn militaire dienst werd ik benaderd door een van mijn hoogleraren of ik niet voor een periode wilde terugkeren naar Delft om onderzoek te starten en verbinding te leggen met het bedrijfsleven op het gebied van het reinigen van verontreinigde grond. Begin jaren negentig was bodemsanering immers een hot topic en waren vele partijen actief op de thermische, extractieve en biologische bodemreinigingsmarkt. Samen met deze partijen werden onderzoeksopdrachten opgezet en vonden studenten een baan daarna in de sector.

 

Na de periode aan de TU Delft ging ik aan de slag bij NBM Bodemsanering een onderdeel van aannemingsbedrijf NBM-Amstelland als hoofd van de onderzoeks- en adviesafdeling. NBM Bodemsanering had een thermische grondreinigingsinstallatie in Schiedam en voerde jaarlijks tientallen bodemsaneringsprojecten uit in geheel Nederland. Aanvankelijk bestonden projecten veel uit de ontgraving van verontreinigde bodem, reiniging van vervuilde grond bij een verwerker en een aansluitende grondwatersanering. In de loop der jaren werden biologische reiniging van verontreinigde grond en diverse in situ technieken meer toegepast. Gedurende tien jaar vervulde ik diverse functies binnen de onderneming. In 2002 een jaar nadat ik actief was met de integratie van NBM Milieu en Verlaat Milieu, i.v.m. de overname van de uitvoerende bedrijven van NBM Amstelland door de BAM heb ik de overstap gemaakt naar de infra.

 

Bij Multiconsult, het ingenieursbureau op het gebied van infra binnen BAM heb ik het bedrijf verder uitgebouwd met nieuwe activiteiten als GIS, verkeersmanagement, vergunningen om invulling te geven aan de behoefte van de nieuwe design & construct projecten. Rijkswaterstaat en later ook de grotere gemeenten maakten in die tijd de omslag van de traditionele bestekken naar D&C voor de grootschalige infrastructurele projecten.

 

In 2008 werden alle ingenieursactiviteiten binnen BAM Infra, inmiddels aanzienlijk toegenomen met de overname van HBG door BAM, geïntegreerd. De activiteiten van Delta Marine Consultants en Multiconsult werden samengevoegd in BAM Infraconsult. Bij BAM Infraconsult heb ik als adjunct directeur gedurende bijna tien jaar kunnen bouwen aan een organisatie die meegroeide met de omvang van de grote infrastructurele projecten. Naast engineering op het gebied van de wegenbouw, civiel en spoor heb ik ook de onderdelen milieu en bodemonderzoek vanuit de Ruiter kunnen integreren in de organisatie. De rode draad was continu bezig zijn met innoveren, digitaliseren, samenwerken tussen disciplines en uitvoerende bedrijven.

 

In 2019 kwam ik in contact met Robert, Yvo en Eric die me vertelden over de plannen en ambities die die ze hadden voor de komende 5 jaar. Een versterking van het management was daarbij een van de stappen. Hiermee kan er meer aandacht zijn voor innovatie en business development. De innovatieve methoden ontwikkeld door Groundwater Technology om de geotechnische eigenschappen van grond aan te passen en verontreinigen in situ te verwijderen vragen om bredere toepassing in infra projecten in Nederland en daarbuiten. Na de vaststelling dat een gemotiveerd team van professionals in Rotterdam klaar staan om samen invulling te geven aan de ambities heb ik de stap gemaakt om mijn kennis in milieu en infra in te zetten om GT verder te laten groeien.