Markten - Groundwater Technology
1378
page-template-default,page,page-id-1378,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Markten

Onze markten

Wij leveren de beste oplossingen voor ieder bodemprobleem

Onze website is verdeeld in verschillende disciplines waarin we actief zijn. We hebben grote klanten zoals raffinaderijen voor productie en distributie van tussen- en eindproducten zoals diesel, benzine en lpg, de (petro-)chemische industrie. Ook de overheid weet ons te vinden voor hun bodemproblemen en we voeren saneringen uit voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars, tankstations en bodemadviseurs.

 

Voor deze verschillende markten gebruiken we verschillende saneringstechnieken, zie de Solutions. Geen enkele locatie of verontreiniging is hetzelfde, daarom is een sanering uitvoeren bij GT nooit een kopie van een eerdere sanering. We leveren maatwerk, gericht op uw aanvraag.

 

Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van systemen voor varend ontgassen. Dan komen er nieuwe markten bij zoals binnenvaart en tankschepen.

Petrochemische industrie

‘Business as usual’

In de petrochemische industrie gaan enorme hoeveelheden meestal vloeibare chemicaliën om. Het grootste belang van de klant is dat een noodzakelijke bodemsanering de gewone bedrijfsvoering niet verstoort. We saneren onder installaties , terwijl deze normaal in bedrijf blijven. De aanlegfase combineren we vaak met gepland onderhoud of noodzakelijke reparatie. Daarna starten we de sanering op, zo veel mogelijk geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering. Onze medewerkers komen vaak op petrochemische bedrijfsterreinen en kennen alle veiligheidsregels. Opdrachtgevers zijn meestal zeer deskundig en vinden in ons een ervaren gesprekspartner.

Overheid

‘Betrouwbaar en Transparant’

Bij saneringen in opdracht van de overheid gaat het meestal om gevallen waarin de veroorzaker er niet meer is. Kenmerkend voor saneren dergelijke locaties in de binnensteden is dat er meestal heel weinig ruimte beschikbaar is. Er is vaak wel ruimschoots tijd voor de sanering.

De locaties zijn dicht bebouwd en bewoond. Uit ervaring weten we dat vroegtijdig overleg met de omwonenden en eerlijke, correcte informatie essentieel is om overlast te voorkomen. We kiezen saneringsmethoden waarbij we geen (permanente) installaties op de locatie nodig hebben.

Projectontwikkelaars

‘Zakelijk en kosten gegarandeerd’

Bodemverontreiniging is vaak een vervelende en onzekere kostenpost bij de projectontwikkeling. Zowel qua kosten als qua tijdsduur kan een sanering de succesvolle projectontwikkeling van een locatie in de weg staan.
Wij bieden saneringen aan met gegarandeerd resultaat tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs. Zo nemen we de financiële onzekerheid weg. Vaak kunnen we saneren terwijl de locatie ontwikkeld wordt: dat hoeft dus niet op de sanering te wachten. Uiteraard zorgen we ervoor dat de omgeving geen last heeft van de sanering.

Adviseurs

‘Innovatief en creatief’

Onze 40 jaar ervaring met in situ saneren stellen we graag ter beschikking om, in overleg met de bodemadviseur, de meest optimale aanpak te ontwikkelen. De adviseur kent de klant en zijn belangen en weet hoe het bevoegd gezag (en de handhavers) ter plaatse zich doorgaans opstellen; wij hebben een grote hoeveelheid aan praktische ervaring opgedaan in vele uitgevoerde projecten. We kennen het adviestraject en ondersteunen de adviseur graag om zo samen de beste oplossing voor de klant te vinden.

Industrie

‘Geen omkijken naar’

Bodemsaneringen voor de algemene industrie lopen enorm uiteen: de soort verontreiniging, de omvang, de soort en grootte van het bedrijf.  Ook de fasering van de sanering is van belang: soms is haast geboden, in andere gevallen is er juist tijd in overvloed en is optimale kostenbeheersing essentieel.

Als de opdrachtgever dat wil, zorgen we van A tot Z, van onderzoek tot akkoord Bevoegd Gezag, voor de hele sanering. Dat bespaart opdrachtgever veel tijd.

Bedrijven / Overig

‘Diversiteit in maatwerk’

GT werkt in opdracht van allerlei bedrijven, van kleine éénmanszaak tot grote multinational. Oplossingen voor bodemproblemen zijn dus ook heel verschillend en altijd maatwerk. Ook de fasering van de sanering is van belang: soms is haast geboden, in andere gevallen is er juist tijd in overvloed. Als de opdrachtgever dat wil, zorgen we van A tot Z, van onderzoek tot akkoord Bevoegd Gezag, voor de hele sanering. Dat bespaart opdrachtgever veel tijd.