MARKT

Overheid

Overheid

Diverse aanbestedingsvormen

Groundwater Technology maakt voor ieder bodemprobleem een oplossing op maat. Ook doen we dit voor diverse opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld gemeentes, ministeries en provincies.

 

Bij saneringen in opdracht van de overheid gaat het meestal om gevallen waarin de veroorzaker er niet meer is. Kenmerkend voor het saneren van dergelijke locaties in de binnensteden is dat er meestal heel weinig ruimte beschikbaar is. Er is vaak wel ruimschoots tijd voor de sanering. De locaties zijn dicht bebouwd en bewoond. Transparantie in dit soort situaties is van belang, uit ervaring weten we dat vroegtijdig overleg met de omwonenden en eerlijke, correcte informatie essentieel is om overlast te voorkomen. We kiezen saneringsmethoden waarbij we geen (permanente) installaties op de locatie nodig hebben.

 

Overheidsopdrachtgevers zijn gebonden aan strikte aanbestedingsregels. We hebben ervaring met alle aanbestedingsvormen, van RAW tot Bouwteam en ‘Best Value Procurement’, vaak na prekwalificatie. We hebben vaak succesvol deelgenomen aan aanbestedingen in binnen- en buitenland, zowel openbaar als besloten.

Feitjes

Wist u dat?

De overheden in GT een zeer deskundige en betrouwbare partner vinden?

Communicatie met alle partijen, vooral ook omwonenden, essentieel is voor een goede, klachtenvrije, sanering?

Er vaak alleen maar een korte periode van werkzaamheden op de locatie nodig is? Daarna loopt de sanering door.

Het stimuleren van natuurlijke processen in de bodem meestal voldoende is voor een goede sanering?

Solutions

De solutions die toegepast worden

Set of waste pipes are assembled and lined up on building site.

Gestimuleerde aerobe biologische afbraak

Klassieke & bewezen technieken met jarenlange ervaring

istock_841880108

In-situ-chemische-reductie

Door het injecteren van nulwaardig ijzer

istock_532728627

Hitte gestimuleerde sanering

Snel saneren en een robuust resultaat