MARKT

Petrochemische industrie

Petrochemische industrie

Voorzichtig!

In de petrochemische industrie gaan enorme hoeveelheden (meestal) vloeibare chemicaliën om. Het grootste belang van de klant is dat een noodzakelijke bodemsanering de gewone bedrijfsvoering niet verstoort. We saneren onder installaties, terwijl deze normaal in bedrijf blijven. De aanlegfase combineren we vaak met gepland onderhoud of noodzakelijke reparatie. Daarna starten we de sanering op, zo veel mogelijk geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering.

 

Een sanering uitvoeren op een (petro-)chemisch bedrijf betekent rekening houden met strenge veiligheidseisen. Onze medewerkers komen vaak op petrochemische bedrijfsterreinen en kennen alle veiligheidsregels. De experts van Groundwater Technology (en onze opdrachtgevers) vinden het heel belangrijk dat iedereen na een dag werken tevreden, moe en helemaal gezond naar huis gaat. Passende veiligheidsmaatregelen en de juiste PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) zorgen daarvoor.

Feitjes

Wist u dat?

Saneringen voor de Petrochemische Industrie meestal complex zijn?

Saneren tijdens normaal doorgaande bedrijfsvoering meestal goed mogelijk is?

Wij veel ervaring hebben met het uitvoeren van complexe saneringen onder petrochemische bedrijven?

We vaak saneringen integreren met normale bedrijfsprocessen?

Solutions

De solutions die toegepast worden

Set of waste pipes are assembled and lined up on building site.

Gestimuleerde aerobe biologische afbraak

Klassieke & bewezen technieken met jarenlange ervaring

istock_532728627

Hitte gestimuleerde sanering

Snel saneren en een robuust resultaat

istock_599900500

Saneren in en onder opslagtanks

Saneren zonder overlast met gegarandeerd resultaat