21 JUNI 2018

Bijeenkomst Community of Practice Bodemsanering

Bijeenkomst Community of Practice Bodemsanering

Donderdag 21 juni vond in Rotterdam de bijeenkomst “Saneren nu of later?” plaats van de Community of Practice Bodemsanering. Tijdens deze bijeenkomst werd door 40 bodemprofessionals vanuit verschillende invalshoeken stilgestaan bij de vraag wanneer het actief ter handen nemen van een sanering te prefereren is boven een “stand still” situatie.

 

Yvo Veenis, directeur van Groundwater Technology, gaf een presentatie over de economische argumenten bij deze beslissing. Aan de hand van drie concrete voorbeelden liet hij zien dat actief saneren in plaats van afwachten, voor de eigenaar van verontreinigd terrein winstgevend kan zijn. Groundwater Technology schreef een white-paper over dit onderwerp.

 

De middag werd afgesloten met een bezoek aan de in situ bodemsanering Gasfabriek Feijenoord, ontworpen en aangelegd door Groundwater Technology. Bijzonder is dat de gehele saneringslocatie als park is ingericht en tijdens de sanering volledig toegankelijk is voor het publiek. Ook zijn er een Cruijff Court en een basketbalveld aangelegd.