21 JUNI 2018

Bijeenkomst Community of Practice Bodemsanering

Bijeenkomst Community of Practice Bodemsanering

Op donderdag 21 juni 2018 organiseert de themagroep Community of Practice Bodemsanering van BodemBreed Forum een themabijeenkomst: Saneren nu of later?! De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Jeugdcentrum C.J.V. Feijenoord te Rotterdam.

 

Tijdens de themabijeenkomst wil de CoP Bodemsanering stilstaan bij de vraag of saneringen nu of beter later kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden is het actief ter hand nemen van een sanering te prefereren boven een “stand still” situatie?

 

De actoren of stakeholders die een belangrijke rol bij saneringen spelen zijn allereerst natuurlijk de direct betrokkenen bij een sanering zoals de private en de publieke sector. Het bedrijfsleven, hetzij als individueel bedrijf of hetzij als collectief, en de overheid, als bevoegd gezag of als grondeigenaar, hebben een aanzienlijke saneringsinspanning achter de rug. Maar daarmee zijn niet alle saneringen voltooid.

 

Vele terreinen zijn nog immer vervuild. En waar gesaneerd is, is vaak nog een -soms aanzienlijke- restverontreiniging aanwezig.  Daarnaast zijn mens en ecosysteem de belangrijkste stakeholders, wiens publieke belangen gediend worden door de overheid.

 

Maar deze belangen zijn niet per definitie constant. Anno 2018 kan de maatschappelijke opvatting over saneringen gewijzigd zijn. Wil de huidige of de toekomstige generatie de consequenties aanvaarden? Is er geen sprake van plichtsverzuim van de huidige generatie als er niet het uiterste gedaan wordt om verontreinigde locaties te saneren? Daarnaast biedt de huidige stand van de techniek veel meer mogelijkheden een verontreiniging aan te pakken dan een aantal jaar geleden.

 

Tijdens de themabijeenkomst zal Yvo Veenis, directeur en mede-eigenaar van Groundwater Technology, het hebben over de economische aspecten van bodemsanering.

 

Na de bijeenkomst organiseert BodemBreed Forum het ‘Bodemcafe’. Een gelegenheid om na te praten en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Wilt u graag bij de bijeenkomst zijn? Schrijf u dan hier in. De workshop is gratis voor BodemBreed Forum leden. Niet leden betalen € 100,– (vrijgesteld van B.T.W.).