Gemeente Haarlem kiest voor Groundwater Technology

Gemeente Haarlem kiest Groundwater Technology voor in situ bodemsanering van oude binnenstad

Gunning project Oude Binnenstad Haarlem

Groundwater Technology saneert de bodem onder de Bakenessergracht, in de oude binnenstad van Haarlem. Er zit een grote hoeveelheid chloorkoolwaterstoffen. De verontreiniging in Haarlem zit op een diepte van 13 meter deels onder de Bakenessergracht. Het betreft een vervuilde ‘pluim’ van 500 meter lang, 50 meter diep en 100 meter breed. Als deze niet wordt opgeruimd bestaat de kans dat de vervuiling verspreidt en grondwater over grotere oppervlakten wordt verontreinigd.

 

De gemeente kiest voor Groundwater Technology vanwege de combinatie van techniek en aanpak. Ons gedetailleerde plan van aanpak, waarbij ook bewonerscommunicatie is meegenomen, werd door zowel bewoners als de gemeente goed ontvangen. De afbraak van de verontreiniging duurt nog zo’n drie tot vijf jaar. De tijdens de uitvoering opgetreden schade is volgens de gemeente verwaarloosbaar.

Doorslaggevend was de techniek, die de minste risico’s op schade aan de funderingen en casco’s van de merendeels 17e en 18e-eeuwse woningen. Ook de geluidsoverlast is het minst van alle technieken.

In het onderstaand filmpje wordt een korte impressie gegeven van de toegepaste (injectie)techniek.

Groundwater Technology haalde de opdracht naar zich toe via een Best Value Procurement-aanbesteding. Een methode waarbij de opdrachtgever enerzijds duidelijke eisen stelt en anderzijds maximale ruimte laat aan de oplossingen van marktpartijen.

Groundwater Technology haalt de vakpers!

In verschillende vakbladen zijn inmiddels publicaties verschenen met betrekking tot dit project. Bekijk hieronder de verschillende links.

 

H2O: bekijk artikel
Waterforum: bekijk artikel
GWWkrant: bekijk artikel

Het vervolg

Bekijk hier deel 2 van dit project!