GT is geslaagd voor

hercertificeringsaudit voor VCA**!

GT is geslaagd voor

de hercertificeringsaudit voor VCA**!

Eind januari is de auditeur van Normec Certification geweest voor een boekenonderzoek en de 3 jaarlijkse hercertificeringsaudit voor de VCA richtlijn. Het boekenonderzoek vond plaats omdat GT per 1 januari 2018 het nieuwe bedrijfs- en kwaliteitshandboek heeft geïmplementeerd in de organisatie. In dit handboek komen alle richtlijnen van de VCA, ISO en BRL tezamen.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om de organisatie veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. Het VCA**-certificaat staat dus garant voor een structurele beheersing van de aannemersveiligheid.

We zijn zonder opmerkingen of afwijkingen geslaagd voor deze audit. Dit geeft aan hoe belangrijk we uw en onze eigen veiligheid vinden!

 

In maart 2018 vinden de hercertificeringsaudits plaats voor BRL 6000 en 7000 en voor de ISO 9001:2015.

 

De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 is de opvolger van ISO 9001-norm uit 2008 en legt naast het vastleggen en goed gebruik maken van je bedrijfsprocessen onder andere meer nadruk op risicogericht denken, risicomanagement, regievoering over processen en doelstellingen als pijlers voor verbeteringen. Zo wordt je als bedrijf nog meer gedwongen om jezelf een spiegel voor te houden, een positieve ontwikkeling als je het ons vraagt.

 

BRL staat voor beoordelingsrichtlijnen. Met een BRL certificering maken wij aantoonbaar aan opdrachtgevers en toezichthouders dat we voldoen aan eisen aan ons proces of product die zijn vastgesteld in de specifieke beoordelingsrichtlijnen. Een BRL certificering kan wettelijk verplicht zijn om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren zoals bij BRL SIKB 6000 voor milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en de BRL SIKB 7000, voor uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

 

Volgende maand posten we een update over het verloop van deze audits.