PFAS-problematiek & stikstofcrisis:

IN-SITU SANERINGEN GAAN DOOR

Medio december 2019 ontvingen wij de ontwerp-beschikking voor een grootschalige in-situ sanering onder de rook van Schiphol. Voor een landelijke nazorgorganisatie gaan wij grond en grondwater onder een industrie complex en woningbouw ontwikkelingslocatie saneren. In december 2019 overleggen we met bedrijven en bewoners om de overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken. We verzamelen ook belangrijke veldparameters om ons ontwerp te optimaliseren en straks goed te laten functioneren. Onze project manager Robert Heling legt uit: “We gaan meer dan 600 directe injecties zetten, tot een diepte van maximaal 15 m-mv. Hierbij injecteren we 200 ton substraat. De uitvoering van deze klus start in het vroege voorjaar 2020 en zal naar verwachting 4-6 jaar duren.”. Hij voegt toe: “Voor onze opdrachtgever garanderen wij een vast resultaat. ”Binnenkort volgen meer details over dit mooie project op onze website. Houd onze nieuwsitems dus in de gaten.