Project grondstabilisatie

Project grondstabilisatie

Bodem bacteriën in situ cement laten maken . Dat  lijkt te mooi om waar te zijn, maar Groundwater Technology doet het!

 

Binnen een groot bouw- en renovatieproject wordt een parkeerkelder gerealiseerd. . Deze komt strak langs bestaande bebouwing. Het grondwaterniveau staat ruim onder de toekomstige keldervloer, dus dat is hier niet het probleem. Het probleem is het losse zand in de bodem naast de geplande bouwkuip. Dit losse zand moet onder het gebouw blijven, terwijl ernaast verticaal meters diep afgegraven moet worden. Een damwand is niet toepasbaar (te weinig ruimte). Traditioneel is het op te lossen door cement of grout te injecteren.

 

Groundwater Technology heeft in eerdere pilotprojecten aangetoond dat we bodembacteriën een natuurlijk cement kunnen laten maken. Dit is veel duurzamer, natuurlijker en milieuvriendelijker dan cement-grout te injecteren.

 

Onze specialist Caroline van de Steenoven vertelt: “In overleg met de aannemer voeren we proeven uit in onze nieuwe ontwikkelingsfaciliteit om het beste recept voor deze bodem te bepalen.”

 

In 2020 gaan we dit full-scale uitvoeren.