Robert op reis: Calling in with Robert

We spreken Robert Heling tijdens zijn reis naar Toronto voor de pilot Bodemversteviging.

200 hectare van verlopen industrieterrein omvormen tot natuur- en recreatiegebied, klinkt onmogelijk, maar niet voor Groundwater Technology. Robert Heling, projectmanager van Groundwater Technology, vertelt in een uitgebreid telefonisch interview meer over de uitvoering en voortgang van de twee pilotprojecten waarbij verschillende bodemversteviging technieken simultaan getest worden.

Q: Robert, we weten dat jullie momenteel bezig zijn met twee pilots. Zou je iets meer kunnen vertellen over de pilots, en de technieken die daarin worden toegepast.

A: We doen in Toronto twee pilots. Beide hebben als doel de grond te verbeteren (verstevigen). Beide technieken doen dat (deels) door een natuurlijk cement te laten maken door de bacteriën die van nature in de bodem leven. Dat cement heet calciet en is een vorm van kalksteen. De technieken verschillen onderling.

 

Techniek 1 heet ‘urease’ – Bij deze techniek gebruiken de bacterien ureum en calciumchloride. Ureum ontstaat (ook) in het menselijk lichaam en we plassen dat uit. Ureum wordt veel gebruikt in kunstmest en tegenwoordig ook in Adblue (om de uitlaatgassen van dieselmotoren schoner te maken). De urease techniek is al lang bekend en is een aantal keren in de praktijk toegepast. Het nadeel van deze techniek is dat er veel ammonium bij ontstaat (ook een meststof). Dat wil je niet in hoge concentraties in de het grondwater achterlaten, dus moet het grondwater weer schoon gemaakt worden. Wij hebben deze techiek vorig jaar voor het eerst in met olie verontreinigde grond toegepast: met succes.  De pilot die we nu gaan doen is de eerste ter wereld waar het op praktijkschaal in verontreinigde grond wordt toegepast.

 

Techniek 2 heet nitraatreductie – De tweede techniek heeft een ander werkingsprincipe. We laten de bacterien niet alleen cement maken, maar ook gas. Dat gas zorgt er voor dat het zand zich als droog zand gaat gedragen. En van droog zand kan je geen drijfzand maken! Een tweede voordeel van deze techniek is dat er geen resten in het grondwater achterblijven: alles wordt omgezet in calciet en gas. Deze tweede techniek hebben we vorig jaar op laboratoriumschaal getest en passen we nu voor het eerst ter wereld op opreationele schaal toe.

Q: Je bent nu 5 dagen in Toronto. Kan je ons vertellen hoe de afgelopen week is geweest. Waar heb je je vooral mee bezig gehouden?

A: Ik ben vooral bezig geweest met de puntjes op de “i” te zetten. Je kunt veel dingen vanachter je bureau in Nederland regelen, maar in de praktijk lopen dingen toch altijd anders.

Q: Hoe verloopt het project?

A: De werkzaamheden gaan zoals gepland en ik heb regelmatig contact met onze partners in Nederland en USA. De laatste voorbereidingen zijn nu getroffen en we beginnen zeer binnenkort met de pilot toepassing van de eerste techniek: bodemversteviging door omzetting van ureum.. Zodra deze is afgerond, starten we de pilot van de tweede techniek: bodemversteviging door nitraat reductie.

Q: Waarom was de implementering van deze techniek nodig op de desbetreffende
locatie?

A: De locatie staat aan het begin van een grootschalige herontwikkeling. Daarbij gaat ongeveer 200 hectare van verlopen industrieterrein omgevormd worden tot natuur- en recreatiegebied. Deze techniek kan een flinke kostenbesparing in de project-ontwikkeling opleveren als de geotechnische kwaliteit verbeterd wordt.

Q: Zitten jullie goed op schema?

A: We hebben een aantal dagen vertraging opgelopen. Dit komt door de bacterie-kweek die we in eigen beheer hebben opgezet. In total hebben we ruim 13.000 liter bacteriën opgekweekt die straks geïnjecteerd worden.

Q: Je werkt met een lokaal team, hoe verloopt de samenwerking?

A: Onze locale partner kent de lokale “markt”. Dat is erg fijn. Er zijn namelijk altijd lokale regels en verordeningen die je als buitenstaande gewoonweg niet kunt weten. Bovendien hebben we al meerdere projecten met deze partner gedaan, en de samenwerking verloopt prima.

Q: Groundwater Technology is de eerste die deze techniek buiten het laboratorium in de praktijk brengt. Zijn er interessante en/of onverwachte dingen die jullie zijn tegengekomen tijdens het project?

A: In de laboratoriumfase (dat was vorig jaar) hebben we als eerste aangetoond dat we deze technieken ook in vervuilde industriegrond goed kunnen toepassen. Op dit moment zijn we nog geen onverwachte zaken tegengekomen, maar het “ echte werk” moet nog beginnen.

Q: Jullie hebben veel werk te verrichten in slechts 2 weken, hebben jullie ook tijd om iets van de stad te zien?

A: Ik ben zelf nog niet in de stad geweest, behalve het uitzicht vanaf mijn appartement. Wel ben ik afgelopen weekend naar Algonquin state park geweest, om het begin van de lente mee te maken.

Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn: klik hier

 

Wilt u alvast meer lezen over deze innovatieve techniek? Klik hier: Bodemversteviging

Foto’s van Robert