Robert op reis: Catching up with Robert

We spreken met Robert Heling over zijn reis naar Toronto voor de pilot Bodemversteviging.

Vorige week keerde Robert Heling terug van zijn tijd in Canada. Hier was Robert bezig met het lanceren van de twee pilotprojecten waarbij verschillende bodemversteviging technieken simultaan getest worden. Het is voor het eerst dat deze technieken buiten het laboratorium in de praktijk worden gebracht. Wij spraken Robert op kantoor om bij te praten over zijn tijd in Canada.

Q: Het is inmiddels 4 weken geleden dat je naar Canada vertrok. Zou je kunnen vertellen hoe de pilots verlopen? Zijn ze al uitgevoerd?

 

Pilot 1 is inmiddels uitgevoerd en afgerond. We zijn op dit moment bezig met de verwerking van de resultaten. Pilot 2 is een langdurige proef die we deze week zijn begonnen. In totaal zal deze proef 12-13 weken duren.

Q: Groundwater Technology is de eerste die deze technieken buiten het laboratorium in de praktijk brengt. Zijn er interessante en/of onverwachte dingen die je bent tegengekomen tijdens het project? Zo ja, hoe heb je hier mee gehandeld?

A: De praktijk is altijd anders dan de theorie en ook in het veld moet je hier op inspelen. Storende lagen in de bodem zijn heterogeen verdeeld, en hebben invloed op de werking van de pilot.

Q: Pilot 1 is de eerste ter wereld waar de techniek ‘urease’ op praktijkschaal in verontreinigde grond wordt toegepast. Ziet het er naar uit dat de resultaten voldoen aan jullie verwachtingen?

A: e eerste resultaten laten zien dat het werkt, maar we moeten nog veel gegevens verwerken om definitieve conclusies te trekken. Het uiteindelijke resultaat wordt aan het eind van de zomer verwacht. Dan gaan we beide pilot-gebieden ontgraven om het resultaat in de bodem te bekijken.

Q: De tweede pilot, nitraatreductie, heeft langer geduurd om in gang te zetten, en gaat een aantal maanden duren. Wat is de reden dat het proces van deze pilot langer is dan bij pilot 1?

A: Tijdens de Urease-pilot worden bovengronds gekweekte bacteriën in de grond gebracht en het reactiemechanisme is snel – circa 4-5 dagen. Voor de nitraatreductie stimuleren we de bacteriën in de bodem (in-situ). Dat gaat veel langzamer en daarom duur deze pilot lager

Q: Kan je iets vertellen over wat de volgende stappen zijn als de analyse is afgerond. Wat gaan jullie doen met de informatie die jullie van deze pilots hebben geleerd?

A: In overleg met opdrachtgever gaan we kijken hoe we de resultaten in kunnen zetten in het ontwikkelingsproject.
We gaan de resultaten natuurlijk ook aan andere geïnteresseerden presenteren. Inmiddels loopt er een volgend project, voor een andere opdrachtgever, waar we vooral kijken naar hoe we de bodem zo kunnen verstevigen met deze technieken dat aardbevingen geen ernstige schade meer kunnen aanrichten.

Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn: klik hier

 

Wilt u alvast meer lezen over deze innovatieve techniek? Klik hier: Bodemversteviging

Foto’s van Robert