Ralf Verschoor - Groundwater Technology
1522
page-template-default,page,page-id-1522,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Ralf Verschoor

Ralf Verschoor

Een niet goed uitgedachte en uitgevoerde in situ bodemsanering is tobben!

De uitdaging ligt in het creëren en uitvoeren van de juiste opmaat oplossing.

Mijn functie binnen GT bestaat uit het bedenken, adviseren, uitvoeren, bijsturen en afronden van in situ bodemsaneringsprojecten. Elke stap in dit project wordt in nauwe samenwerking en afstemming met de klant besproken, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd zodat een project naar tevredenheid wordt afgerond. De opdrachtgever kan daarbij rekenen op een topuitvoering van het project.

 

Ik ben werkzaam bij GT sinds 2003 (met een tussenstap van 2 jaar als projectleider/adviseur bij een internationaal adviesbureau). Bij GT voer ik samen met mijn collega’s in situ bodemsaneringsprojecten uit voor diverse type klanten (bedrijven, overheden, industrie en particulier) in Nederland en België. Binnen GT werken we met diverse in situ saneringstechnieken (stoom gestimuleerde extractie, diverse anaerobe- en aerobe biologische technieken en chemische oxidatie- en reductie technieken). Met al deze technieken heb ik ervaring en een aantal met succes uitgevoerde projecten staan op mijn naam.

 

Klanten stellen veel uiteenlopende soorten vragen: van een oplossing voor een bodemverontreinigingsprobleem, het optimaliseren/bijsturen van een in situ bodemsaneringssysteem tot het ontwerpen, toepassen en uitvoeren van een specifieke of de meest geschikte saneringstechniek. Voor GT en ikzelf als onderdeel van een projectteam is het iedere keer weer een uitdaging om de juiste oplossing te bieden binnen de gestelde randvoorwaarden.

 

Project stappen

Bij aanvang van een saneringsproject is over het algemeen een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij de verontreiniging is afgeperkt en de bodemopbouw is vastgesteld. Elk in situ saneringsproject begint met een goede interpretatie van de beschikbare gegevens aangevuld met locatie specifieke omstandigheden (boven- en ondergrondse infrastructuur en verwachte verspreidingsbanen van de verontreiniging).

 

Op basis van deze gegevens maakt GT een afweging van de mogelijke saneringstechnieken en uiteindelijk een keuze voor de meest optimale saneringstechniek voor de locatie (dit kan dus ook een ontgravingsvariant zijn). Indien de saneringstechniek al is vastgelegd in een saneringsplan zal GT deze gegevens gebruiken voor een optimalisatie van het ontwerp.

 

Indien er gegevens ontbreken voor het maken van een optimaal ontwerp kan in overleg met de opdrachtgever worden besloten om vooraf aanvullend onderzoek uit te voeren. In de praktijk worden deze gegevens vaak verzameld gedurende de aanleg van het saneringssysteem en wordt het ontwerp tijdens de aanleg geoptimaliseerd. Doordat ik zowel kennis heb van het adviseren en uitvoeren van saneringsprojecten kan ik tijdens een project zowel in de aanleg- als instandhoudingfase snel bijsturen zodat het systeem optimaal wordt aangelegd en bijgestuurd. Mijn persoonlijke drijfveer is daarbij een zo efficiënt mogelijke en duurzame uitvoering van de sanering waarbij alle partijen na afloop tevreden zijn met het eindresultaat.