Yvo Veenis

Ronny v.d. Heijden

Nadat ik in 1993 mijn studie Theoretische Natuurkunde in Utrecht had afgerond, besloot ik me te richten op een praktischer en maatschappelijk relevanter vakgebied en ben daarom een kopstudie Milieutechnologie aan de HTS in Den Bosch te volgen. Via de stage ben ik bij Oosterhof Holman Milieutechniek te Grijpskerk gaan werken. Na een jaar werd ik gevraagd door HWZ Milieu te Utrecht of ik geïnteresseerd was in een functie als medewerker bedrijfsbureau. Tot 2000 bestonden mijn werkzaamheden uit het maken van begrotingen en ondersteuning van de projectleiders. Vervolgens ben ik in aanvang als hoofd bedrijfsbureau en later als projectmanager bij Ballast Nedam Milieutechniek aan de slag gegaan. De projecten bestonden voornamelijk uit civiel technische saneringen: bemalen, waterzuiveren, graven, afvoeren en aanvullen. In die periode veel samengewerkt met in in-situ saneringen gespecialiseerde onderaannemers, waaronder Groundwater Technology en Biosoil. Als gevolg van de crisis liep het aantal saneringen sterk terug en besloot Ballast Nedam om de afdeling Milieutechniek in 2014 op te heffen. Door de contacten met Biosoil was het eenvoudig om de overstap naar dit bedrijf te maken.

Als projectmanager bodemsanering bestonden mijn werkzaamheden uit: planvorming, engineering, werkvoorbereiding, begeleiding van de uitvoering en instandhoudingsfase en de uiteindelijke afronding van het project. Toen Biosoil BV in 2016 failliet ging, is een nieuw bedrijf onder een andere eigenaar opgericht: Biosoil EU. Begin 2019 besloot ik om het andere bedrijf waar ik, in mijn Ballast Nedam tijd veel en plezierig contact mee had, te benaderen en ben met veel plezier per 1 mei 2019 bij Groundwater Technology in dienst getreden.

Om tot een goed project te komen is het belangrijk om, naast (milieu)technisch kwaliteit te leveren, ook goed de overige wensen van de klant te kennen. Op die manier is een goede inpassing van de saneringssystemen in de omgeving meestal te realiseren, of dit nu op een industriële locatie is waar minimale verstoring van het bedrijfsproces van belang is of in de openbare ruimte waar overlast voor omwonende en gebruikers ervan beperkt moet worden. Het mooie van in-situ saneren is dat gebruiksbeperkingen en overlast na de aanlegfase doorgaans zeer beperkt zijn. Om dit samen met collega’s voor elkaar te krijgen is zeer motiverend.

Voor meer info over samenwerking met GT voor elk bodemprobleem kan je me e-mailen, ronny.vanderheijden@gtbv.nl of bellen: 06-11306962