Saneren in en onder opslagtanks

Industriële klanten stellen hoge eisen en verwachten dat hun business-activiteiten ongehinderd doorgang kunnen vinden tijdens de sanering. Dit betekent dat onze werkzaamheden vaak op een creatieve maar vooral ook veilige manier moeten uitvoeren.

 

Aanleiding voor een sanering is vaak een lekkage, of onderhouds-/verbouwingactiviteiten op een terminal.

 

In de afgelopen 25 jaar hebben wij tientallen complexe in-situ bodemsaneringen in, onder, naast opslagtanks, tankdijken en pompplaatsen uitgevoerd. Hierbij worden filters, leidingen en installaties in korte tijd aangebracht en ondergronds afgewerkt, dat van de buitenzijde niets zichtbaar is.

Werkvergunning, TRA, LRMA

Allemaal procedures waar wij dagdagelijks meewerken om onze werkzaamheden veilig uit te voeren.

Gestuurde boringen op 1,5 meter onder maaiveld

Wij brengen deze op decimeter-niveau nauwkeurig aan in de bodem;

HAZOP-studies & ATEX-richtlijnen

Worden vrijwel op elk project toegepast waarbij sprake is van sterk verhoogde concentraties/puur product.

Relevante markten voor deze solution

Wij voeren deze oplossingen voor verontreinigingen met (aromatische) koolwaterstoffen uit voor industriële opdrachtgevers in de (petro) chemie.

 

Projecten komen vaak rechtstreeks bij ons binnen. Wij ondersteunen de klant bij het gehele traject: van saneringsplan, uitvoering en afronding.

Wist u dat

  • Als onze medewerkers op projecten jaarlijks een gezondheidskundig onderzoek aangeboden krijgen
  • Als er een licht vacuüm ontstaat in een opslagtank, deze zal imploderen
  • Zettingen onder tanks geen probleem zijn, zolang ze maar gelijkmatig optreden.
  • GT zelfs met draineermachines in opslagtanks rijdt.

De specialist hiervan is Robert Heling