Bodemverbetering

Bodemversteviging zonder grondverzet

Natuurlijk biologisch gevormd cement verstevigt de bodem

Nederlanders zijn voortdurend bezig met het bouwen aan en verbeteren van ons land. Bijvoorbeeld door aanleg en onderhoud van vaarwegen en andere kanalen, dijken, wegen, industrie- en woonterreinen.  In los zand is dat vaak een enorme klus, die een stuk eenvoudiger wordt als het zand steviger samenhangt.

 

Natuurlijke bodembacteriën zijn tot heel veel in staat. We hebben in de praktijk aangetoond dat we bodembacteriën in de bodem zelf een natuurlijk cement kunnen laten maken. Dat cement slaat neer op de zandkorrels en kit ze aan elkaar. Dit stabiliseert de bodem. We kunnen de mate van stabilisatie sturen: van heel licht (net genoeg om onder een talud te blijven liggen) tot de sterkte van beton. We kunnen ook gasbelletjes maken: daarmee maken we de bodem veel minder gevoelig voor drijfzandvorming bij trillingen.

We hebben voor het eerst ter wereld in Toronto twee verschillende processen tegelijkertijd op dezelfde locatie, full scale en in verontreinigde bodem, met succes uitgetest.

 

Bij dijken is het voor de veiligheid noodzakelijk dat de zandlagen onder de dijk ook bij extreem hoogwater niet kunnen uitspoelen (‘piping’). Een kleine hoeveelheid kwelwater onder de dijk door is geen probleem, maar als het zand wegspoelt kan de dijk plotseling instorten. Bij aardbevingen verandert een stabiele zandlaag in drijfzand. Hierdoor zijn in het Verre Oosten flatgebouwen omgevallen, maar ook dicht bij huis bestaan deze risico’s: denk aan de stabiliteit van de zeedijken in Groningen in verband met de ‘aardgasbevingen’.

Natuurlijk gevormd cement

Deze processen werken heel snel: binnen enkele dagen is er resultaat; het gevormde cement is stabiel, blijft ‘tot in eeuwigheid’ in de bodem;

Behoudt bodemeigenschappen

Deze natuurlijke processen passen we ‘in situ’ toe: we kunnen het dus prima onder bestaande infrastructuur, gebouwen etc. toepassen. De doorlatendheid en bodemvruchtbaarheid veranderen niet door het cement;

Versteviging stuurbaar

We kunnen de mate van versteviging sturen, van heel licht verstevigd tot beton-kwaliteit toe.

Markten

Relevante markten voor deze solution

Projectontwikkelaars ➝
Overheid ➝
Adviseurs ➝
Industrie ➝

  • Industrie

  • Adviseurs

  • Overheid

  • Projectontwikkelaars

Feiten

Wist u dat?

De versteviging heel snel gaat en, eenmaal aangebracht, net zo duurzaam en stabiel is als zandsteen?

GT als eerste ter wereld twee verschillende methoden naast elkaar op dezelfde locatie heeft toegepast?

We verschillende methoden hebben voor versteviging, sommige werken ook in verontreinigde bodem?

Bij de nieuwste technieken er geen reststoffen overblijven of vrijkomen?

Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria

Projecten

Bodemversteviging toegepast