SOLUTION

Bodemverbetering

Bodemversteviging zonder grondverzet

Natuurlijk biologisch gevormd cement verstevigt de bodem

Nederlanders zijn voortdurend bezig met het bouwen aan en verbeteren van ons land. Bijvoorbeeld door aanleg en onderhoud van vaarwegen en andere kanalen, dijken, wegen, industrie- en woonterreinen.  In los zand is dat vaak een enorme klus, die een stuk eenvoudiger wordt als het zand steviger samenhangt.

 

Veel werken worden aanzienlijk makkelijker uitvoerbaar wanneer het ophoogzand is gestabiliseerd. Denk daarbij aan het stabiliseren van vaargeulen, het voorkomen van wegspoelen van zand, het verstevigen van zand rondom paalfunderingen. Maar ook bij de aanleg van wegen en het (her)inrichting van terreinen.

 

Bij dijken is het voor de veiligheid noodzakelijk dat de zandlagen onder de dijk ook bij extreem hoogwater niet kunnen uitspoelen (‘piping’). Een kleine hoeveelheid kwelwater onder de dijk door is geen probleem, maar als het zand wegspoelt kan de dijk plotseling instorten. Ook bij aardbevingen verandert een stabiele zandlaag in drijfzand. Hierdoor zijn in het Verre Oosten flatgebouwen omgevallen, maar ook dicht bij huis bestaan deze risico’s: denk aan de stabiliteit van de zeedijken in Groningen in verband met de ‘aardgasbevingen’.

Natuurlijk gevormd cement

Processen zijn bewezen in zowel verontreinigde als niet-verontreinigde bodem.

Versteviging stuurbaar (tot betonsterkte toe)

De mate van versteviging kunnen we zelf sturen; van een lichte versteviging tot (bijna) de sterkte van beton toe.

Behoudt alle andere bodemeigenschappen

De bodem wordt niet vergraven, de doorlatendheid en bodemvruchtbaarheid blijven vrijwel ongewijzigd

Markten

Relevante markten voor deze solution

Projectontwikkelaars ➝
Overheid ➝
Adviseurs ➝
Industrie ➝

  • Industrie

  • Adviseurs

  • Overheid

  • Projectontwikkelaars

Feiten

Wist u dat?

De versteviging heel snel gaat?

De versteviging, eenmaal aangebracht, net zo duurzaam en stabiel is als zandsteen?

We verschillende methoden hebben voor versteviging, sommige werken ook in extreem verontreinigde bodem?

Bij de nieuwste technieken er geen reststoffen overblijven of vrijkomen?

Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria

Projecten

Bodemversteviging toegepast