SOLUTION

Gestimuleerde aerobe biologische afbraak

Gestimuleerde aerobe biologische afbraak

Klassieke & bewezen technieken met jarenlange ervaring

Veel bodemverontreinigingen met (aromatische) koolwaterstoffen zijn biologisch goed afbreekbaar. In de afgelopen decennia hebben we hier op onze eigen projecten veel ervaring mee opgedaan.

 

Door de juiste omstandigheden te creëren – het (ver)zorgen dat zuurstof op de juiste plek komt – worden bacteriën aan het werk gezet en verontreinigingen aeroob afgebroken. Deze techniek is toepasbaar zowel in de verzadigde als onverzadigde zone. Om zuurstof in de bodem te brengen hebben wij verschillende gereedschappen in onze toolbox, zoals bodemluchtextractie, persluchtinjectie, meerfase-extractie.

 

Duurzame opwarming van de bodem zorgt ervoor dat afbraakprocessen sneller gaan en de projectduur verkort.

Bioventing, biosparging, in-situ stripping

Drie uitvoeringsvormen van persluchtinjectie met elk een eigen werkingsgebied.

Steekvlam uit een peilbuis

Soms treffen we bij de start van een sanering methaan in een peilbuis: niet aeroob dus.

Van drijflaag naar streefwaarde.

Inzet van combinaties van saneringstechnieken vergroten het saneringsresultaat

Markten

Wij voeren deze oplossingen voor verontreinigingen met (aromatische) koolwaterstoffen uit voor industriële opdrachtgevers in de (petro) chemie, brandstofverkooppunten, particulieren en midden/klein bedrijf.

 

Projecten komen vaak rechtstreeks bij ons binnen. Wij ondersteunen de klant bij het gehele traject: van saneringsplan, uitvoering en afronding.

 

Industrie ➝
Petrochemische industrie ➝
Bedrijven en overig ➝
Overheid ➝

  • Overheid

  • Bedrijven en overig

  • Petrochemische industrie

  • Industrie

Feiten

Wist u dat?

Installaties geheel ondergronds worden afgewerkt

GT de eerste volledige in-situ sanering in Nederland heeft uitgevoerd in 1993

GT een van de diepste biosparge-systemen in Nederland heeft aangelegd

Opwarming van de bodem biologische processen sneller verlopen met 50%

Sorry, no posts matched your criteria.

Projecten

Gestimuleerde aerobe biologische afbraak toegepast