SOLUTION

Gestimuleerde anaerobe biologische afbraak

Gestimuleerde anaerobe biologische afbraak

Saneren door het injecteren van organisch substraat

Er zijn veel omvangrijke bodemverontreinigingen met vluchtige gechloreerde oplosmiddelen (VOCl’s). Afbraak van VOCl’s in de bodem is mogelijk onder anaerobe omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen worden bewerkstelligd door het in de bodem aanbrengen van goed-afbreekbare organische verbindingen (substraat). Injectie van het substraat kan via een doseerunit en pomp, gebruik makend van vaste injectiefilters of door middel van directe injecties in de bodem. Het substraat dient als brandstof voor de bacteriën, die van nature in de bodem aanwezig zijn. Deze bacteriën zullen het substraat versneld afbreken, waarbij een grote vraag naar zuurstof ontstaat en tegelijkertijd de VOCl’s worden afgebroken.

Miljarden bacteriën doen het werk

Na de substraatinjectie vermeerderen de bacteriën vanzelf tot honderdduizenden per liter grondwater.

Soms ontbreken de juiste bacteriën

In dit geval injecteren we specifieke bacteriën mee met het substraat in de bodem (enten).

De juiste substraatmix zorgt voor een snelle afbraak die jarenlang door gaat

Inzet van combinaties van saneringstechnieken vergroten het saneringsresultaat.

Markten

Wij voeren deze oplossing voor verontreinigingen met VOCl’s vooral uit voor de overheid, semioverheid (Stichting Bosatex), en projectontwikkelaars. In sommige gevallen ook voor bedrijven en (petro)chemische industrie. Een groot aantal van onze projecten komen binnen via bodemadviseurs. Wij helpen bodemadviseurs graag met het uitvoeren van saneringsgericht bodemonderzoek, saneringsonderzoeken, en met het opstellen van saneringsplannen.

Industrie ➝
Petrochemische industrie ➝
Bedrijven en overig ➝
Overheid ➝

  • Overheid

  • Bedrijven en overig

  • Petrochemische industrie

  • Industrie

Feiten

Wist u dat?

Deze techniek toepasbaar is zonder installaties jarenlang te laten draaien?

Groundwater Technology deze techniek inmiddels al twaalf jaar succesvol heeft toegepast op tientallen projecten?

De techniek gebaseerd is op uitgevoerd internationaal wetenschappelijk onderzoek?

Door ervaren omgevingsmanagement deze techniek toepasbaar is in stedelijke en industriële omgeving?

Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria

Projecten

Gestimuleerde aerobe biologische afbraak toegepast