SOLUTION

Gestimuleerde anaerobe biologische afbraak

Gestimuleerde anaerobe biologische afbraak

Saneren door het injecteren van organisch substraat

Er zijn veel omvangrijke bodemverontreinigingen met vluchtige gechloreerde oplosmiddelen (VOCl’s). Anaerobe afbraak van VOCl’s in de bodem is mogelijk onder anaerobe omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen worden bewerkstelligd door het in de bodem aanbrengen van goed-afbreekbare organische verbindingen (substraat). Injectie van het substraat kan via een doseerunit en pomp, gebruik makend van vaste injectiefilters of door middel van directe injecties in de bodem. Het substraat dient als brandstof voor de bacteriën, die van nature in de bodem aanwezig zijn. Deze bacteriën zullen het substraat versneld afbreken, waarbij een grote vraag naar zuurstof ontstaat en tegelijkertijd de VOCl’s worden afgebroken.

Miljarden bacteriën doen het werk

Na de substraatinjectie vermeerderen de bacteriën vanzelf tot honderdduizenden per liter grondwater.

Soms ontbreken de juiste bacteriën

Dan injecteren we specifieke bacteriën mee met het substraat in de bodem (enten)

De juiste substraatmix zorgt voor een snelle afbraak die jarenlang door gaat.

Inzet van combinaties van saneringstechnieken vergroten het saneringsresultaat

Markten

Wij voeren deze oplossing voor verontreinigingen met VOCl’s vooral uit voor de overheid, semioverheid (Stichting Bosatex), en projectontwikkelaars. In sommige gevallen ook voor bedrijven en (petro)chemische industrie. Een groot aantal van onze projecten komen binnen via bodemadviseurs. Wij helpen bodemadviseurs graag met het uitvoeren van saneringsgericht bodemonderzoek, saneringsonderzoeken, en met het opstellen van saneringsplannen.

Industrie ➝
Petrochemische industrie ➝
Bedrijven en overig ➝
Overheid ➝

  • Overheid

  • Bedrijven en overig

  • Petrochemische industrie

  • Industrie

Feiten

Wist u dat?

Deze techniek is toepasbaar zonder installaties jarenlang te laten draaien

Groundwater Technology heeft deze techniek inmiddels twaalf jaar succesvol toegepast op tientallen projecten

De techniek is gebaseerd op uitgevoerd internationaal wetenschappelijk onderzoek

Door ervaren omgevingsmanagement is deze techniek toepasbaar in stedelijke en industriële omgeving

Sorry, no posts matched your criteria.

Projecten

Gestimuleerde aerobe biologische afbraak toegepast