SOLUTION

Hitte gestimuleerde sanering

Hitte gestimuleerde sanering

Snel saneren en een robuust resultaat

Heet, heter, heetst – Temperatuurverhoging zorgt ervoor dat eigenschappen van bodemverontreinigingen veranderen. Dit geldt zowel voor (aromatische) koolwaterstoffen als gechloreerde verbindingen. Door hier slim gebruik van te maken, kunnen verontreiniging veel sneller dan onder normale bodemcondities worden gesaneerd.

 

Doorlooptijden voor deze saneringsoplossingen worden van jaren worden teruggebracht naar maanden. De techniek wordt vooral gebruikt voor situaties met hoge verontreinigingsvrachten en puur product en is toepasbaar in zowel zandige, siltige als kleiige bodemsoorten. Kennis en ervaring van procesbewaking is essentieel voor een goed resultaat van de sanering. Een project
wordt dan ook vaak bezocht en intensief gemonitord.

Opwarmen, heet houden en afkoelen

De drie verschillende fases van een hitte gestimuleerde sanering

Is er nog bodemleven na de sanering?

Jazeker, het bodemleven is tijdelijk afwezig, maar zodra de bodemtemperatuur daalt, keert deze terug.

Stoom, stroom en zonne-energie

Verschillende verwarmingsmethodes voor verschillende bodemsoorten in Nederland

Markten

Wij voeren deze oplossingen uit voor industriële opdrachtgevers in de (petro) chemie, brandstofverkooppunten, particulieren en midden/klein bedrijf. Projecten komen vaak rechtstreeks bij ons binnen. Wij ondersteunen de klant bij het gehele traject: van saneringsplan, uitvoering en afronding.
Petrochemische industrie ➝
Bedrijven/overig ➝
Adviseurs ➝
Overheid ➝

  • Overheid

  • Adviseurs

  • Overige Bedrijven

  • Petrochemische industrie

Feiten

Wist u dat?

GT in de afgelopen 10 jaar veel full-scale projecten heeft uitgevoerd?

Als water stoom wordt, het volume 1.200 keer uitzet/expandeert?

GT deze techniek ook onder villa’s heeft toegepast?

GT de grootst uitgevoerde stoomsanering in Nederland ontworpen heeft?

Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria

Projecten

Hitte gestimuleerde sanering toegepast