SOLUTION

In situ Chemische oxidatie

In situ Chemische oxidatie

Waar toepasbaar snel en effectief

Groundwater Technology maakt gebruik van in Situ Chemische Oxidatie (ISCO) om stoffen als ontvetters (per- en trichlooretheen), aromatische koolwaterstoffen en minerale olie te verwijderen. Deze stoffen worden in de bodem omgezet in kooldioxide, water en (soms) keukenzout. We injecteren de benodigde oxiderende stoffen en in veel gevallen ook andere hulpstoffen. We gebruiken verschillende methoden: op basis van gas (ozon), opgelost in water (waterstof peroxyde, persulfaten, permanganaten), of combinaties daarvan.

 

Een van de voornaamste voordelen van ISCO is dat dit snel verloopt. Vaak saneren we zonder vaste saneringsinstallatie op de locatie. Een ISCO-sanering is maatwerk, een fout ontwerp kan namelijk gevaarlijk zijn. Belangrijk is dat we de situatie in de bodem goed kennen; veel natuurlijke verbindingen in de bodem reageren ook en vaak sneller met de reagentia dan de verontreiniging zelf. Hierdoor is ISCO niet in iedere situatie toepasbaar. Daar houden we uiteraard rekening mee.

 

Welke middelen gebruikt worden om het bodemprobleem op te lossen met ISCO hangt af van meerdere factoren. Groundwater Technology kijkt naar de beschikbare tijd, bodemsamenstelling, gebruik van de locatie en uiteraard van de soort en hoeveelheid verontreiniging. Meestal passen we combinaties van stoffen toe. In sommige gevallen tegelijkertijd; omdat de stoffen elkaar versterken. In andere gevallen voegen we de stoffen na elkaar toe; zodat middelen die effectief zijn bij de start van de sanering (hoge concentraties) nodeloos duur zijn voor de ‘staart’ van de sanering (lage concentraties).

 

Veel gebruikte combinaties zijn ozon & waterstofperoxyde (zij versterken elkaar); waterstof peroxyde met
ijzer (katalysator) waardoor de peroxyde veel beter werkt en persulfaat en waterstofperoxyde (de peroxyde
activeert de permanganaat).

Snelle en effectieve sanering

Maar alleen bij gedegen ontwerp door deskundigen uitgevoerd. Een fout ontwerp kan gevaarlijk zijn.

Verontreiniging volledig omgezet

Na de reactie zijn zowel verontreiniging als gebruikte middelen omgezet in onschadelijke reactieproducten.

Vaak de ‘tegenhanger’ van In Situ Reductieve saneringen (biologisch / chemisch)

Vooral voor de ontvetters (Per & Tri) geldt: als ISCO niet (goed) mogelijk is, zijn reductieve technieken dat vaak juist wel, en omgekeerd.

  • Projectontwikkelaars

  • Overheid

  • Overige Bedrijven

  • Petrochemische industrie

  • Industrie

Feiten

Wist u dat?

Een goed uitgevoerde ISCO-sanering snel resultaat geeft: vaak al binnen enkele weken

Een slecht uitgevoerde ISCO-sanering tot veel ellende kan leiden: laat daarom ISCO-saneringen alleen uitvoeren door partijen met kennis van zaken

Een goede ISCO-sanering verschillende werkzame stoffen inzet, tegelijk en na elkaar

De experts van Groundwater Technology veel ervaring hebben met ISCO-saneringen, en ook met andere in situ technieken, waardoor ze altijd de beste oplossing bij ieder probleem bieden

Sorry, no posts matched your criteria.

Projecten

In Situ Chemische Oxidatie toegepast