SOLUTION

Overige oplossingen

Unieke oplossingen voor uw bodemprobleem

Voor speciale gevallen maken we een oplossing op maat

De kerncompetentie van de professionals van Groundwater Technology is doorlopend te innoveren en te richten op de kennis die nodig is om de meest complexe bodemproblemen aan te pakken. Met deze competentie is er voor ieder bodemprobleem een oplossing te vinden, zelfs voor de problemen die simpelweg anders en uniek zijn

 

Een voorbeeld van deze oplossingen is natuurlijk moerasgas in de bodem: van nature ontstaan en meestal ongevaarlijk; maar niet als je er buispalen in wilt zetten en die ter plaatse wilt lassen. Een ander voorbeeld van een unieke oplossing zijn zware metalen opgelost in het grondwater: soms is het beter deze te fixeren in plaats van te saneren. Hier tonen we voorbeelden van bijzondere contractvormen, zoals Bouwteam of Best Value Procurement, al dan niet in combinatie met pre-kwalificatie.

Unieke oplossingen op maat

Juist voor de gevallen waar standaardmethoden niet van toepassing zijn.

Out of the box

De unieke oplossingen variëren van verrassend simpel tot High Tech.

In dialoog met alle betrokkenen

Om draagvlak te garanderen voor de unieke oplossingen.

Markten

In iedere markt komen bijzondere gevallen voor, waar er de mogelijkheid is dat de standaard technieken niet goed werken.

Projectontwikkelaars  ➝
Overheid ➝
Adviseurs ➝
Bedrijven en overig ➝
Petrochemische industrie ➝
Industrie ➝

  • Petrochemie

  • Industrie

  • Adviseurs

  • Overheid

  • Projectontwikkelaars

  • Bedrijven en overig

Feiten

Wist u dat?

Wij nog nooit ‘nee, dat kunnen we niet oplossen’ hebben gezegd?

Wij bij alle prekwalificaties waar we aan hebben deelgenomen, zijn geselecteerd?

De meest simpele oplossing die wij ooit hebben ‘geleverd’ bestond uit helemaal niets? En toch is het saneringsplan goedgekeurd, uitgevoerd en afgesloten met een vrijwel volledig schone grond.

Wij ook saneringen onder draaiende complexe bedrijven aanleggen en uitvoeren?

Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria

Projecten

Bodemversteviging toegepast