SOLUTION

Saneren in en onder opslagtanks

Saneren in en onder opslagtanks

Saneren zonder overlast met gegarandeerd resultaat

De experts van Groundwater Technology weten hoe belangrijk het is voor de klanten om business-activiteiten ongehinderd voort te kunnen zetten. Dit betekent dat we onze werkzaamheden vaak op een creatieve maar vooral ook veilige manier moeten uitvoeren. De aanleiding voor deze sanering is vaak een lekkage, of onderhouds-/verbouwingactiviteiten op een terminal.

 

In de afgelopen 25 jaar hebben wij tientallen complexe in-situ bodemsaneringen in, onder, naast opslagtanks, tankdijken en pompplaatsen uitgevoerd. Hierbij worden filters, leidingen en installaties in korte tijd aangebracht en ondergronds afgewerkt, dat van de buitenzijde niets zichtbaar is.

Werkvergunning, TRA, LRMA

Allemaal procedures waar wij dagelijks mee werken om onze werkzaamheden veilig uit te voeren.

Gestuurde boringen op 1,5 meter onder maaiveld

Wij brengen deze op decimeter-niveau nauwkeurig aan in de bodem.

HAZOP-studies & ATEX-richtlijnen

De richtlijnen worden vrijwel op elk project toegepast waarbij sprake is van sterk verhoogde concentraties/puur product.

Markten

Wij voeren deze oplossingen uit voor industriële opdrachtgevers in de (petro) chemie. Projecten komen vaak rechtstreeks bij ons binnen. Wij ondersteunen de klant bij het gehele traject: van saneringsplan, uitvoering en afronding.

 

Petrochemische industrie ➝
Bedrijven en overig ➝
Industrie ➝

  • Overig Bedrijven

  • Petrochemische industrie

  • Industrie

Feiten

Wist u dat?

Al onze medewerkers op projecten jaarlijks een gezondheidskundig onderzoek aangeboden krijgen?

Als er een licht vacuüm ontstaat in een opslagtank, deze zal imploderen?

Zettingen onder tanks geen probleem zijn, zolang ze maar gelijkmatig optreden?

Groundwater Technology zelfs met draineermachines in opslagtanks rijdt?

Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria

Projecten

Saneren in en onder opslagtanks toegepast