Yvo Veenis

Yvo Veenis

Na mijn afstuderen (geografische hydrologie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam) in 1978 heb ik eerst 2 jaar als onderzoeker gewerkt aan de Universiteit Utrecht: onderzoek naar het gedrag van meststoffen in het diepere grondwater.

In juni 1989 ben ik begonnen als eerste medewerker bij GT in Nederland.

Het (toen vooral) Amerikaanse Groundwater Technology, Inc (GTI) maakte een stormachtige groei door het uitvinden van de in situ sanering: het saneren van de bodem zonder graven. Van niets naar 1500 mensen en $150M omzet in 10 jaar is echt een explosieve groei!

Na de eerste paar weken kreeg ik 3 duidelijke opdrachten mee van mijn Amerikaanse leidinggevende:

 

1: maak het eerste project tot een succes:

2: zoek een kantoor (want bij gebrek aan een vestiging was ik maar gewoon thuis op zolder gestart):

3: zoek meer werk, anders ontslaan we je weer.

 

GTI was toen al een Hi-Tech bedrijf, dus ter ondersteuning van de acquisitie kreeg ik een echte slide show mee: 35 mm dia’s en een echte analoge diaprojector. PowerPoint bestond nog niet en WordPerfect was de gebruikelijke tekstverwerker.

 

De eerste jaren in Nederland was er weinig vertrouwen in in-situ bodemsanering. Met de 10 jaar ervaring van GTI uit de USA achter me, lukte het wel om vooral bij de grote petrochemische industrie belangstelling te wekken. Bodemsanering zonder te graven en met ‘business as usual’ voor het bedrijf, was erg aantrekkelijk. De eerste proefprojectjes kwamen los en werden met succes gedaan.

 

Ook in de traditionele markt van ontgraven kregen we een voet aan de grond, namelijk met ‘Biopiles’: dit is term voor in driehoekige vorm opgezette hopen waarin biologische afbraak van verontreinigende stoffen plaatsvindt. Wij introduceerden biologische grondreiniging bij de klant ‘aan huis’ in Nederland. We hebben dat lange tijd gedaan voor vrijwel alle raffinaderijen en op de luchtmachtbasis Gilze Rijen voor Defensie.

GT biedt aan zowel in- als externe relaties altijd de kans om zelf ideeën aan te dragen voor innovatie en gaf ook de gelegenheid om echt goede ideeën zelf verder te ontwikkelen. Dat innovatieve karakter hebben we altijd vastgehouden waardoor GT geworden is tot wat we nu zijn: ‘Solution Provider voor complexe bodemproblemen’.

 

In 2007 kregen Robert Heling, Eric de Zeeuw en ikzelf de kans om GT over te nemen. We grepen die kans met beide handen aan. Achterafgezien precies op de top van de markt: enkele maanden later gingen de Amerikaanse banken Lehman Brothers failliet en stortte de wereld in de ‘bankencrisis’. Onze groeiplannen moesten we bijstellen, maar de kern van GT bleef overeind en bewees haar kracht. Onze kerncompetentie is doorlopend te innoveren en ons vooral te richten op de kennis die nodig is om de meest complexe bodemproblemen aan te pakken.

We hebben een hecht team van professionals, die gemotiveerd worden door het voortdurend ontwikkelen van nieuwe oplossingen; voortbordurend op bestaande technieken, soms in samenwerking met wetenschappelijke instellingen.

 

Mijn eigen taken zijn uiteraard meegegroeid: van alles zelf doen (van acquisitie, via inkoop van de koffie, zetten van peilbuizen, schrijven van verslagen, indienen en verdedigen saneringsplannen, calculeren van saneringen en uitvoeren van de werken) tot nu het leidinggeven aan een fijn team van goede collega’s.