Contact

CONTACT DETAILS

We are ready

Phone number

+31 (0) 10 238 28 50

E-mail adress

info@gtbv.nl

Visiting address

Sheffieldstraat 13, 3047 AN Rotterdam

Our experts

Personal contact details

Robert Heling

Manager Uitvoering
robert.heling@gtbv.nl
+31 (0) 10 238 28 59
+31 (0) 6 54 27 82 59

Eric de Zeeuw

Projectmanager Onderzoek & Advies
eric.dezeeuw@gtbv.nl
+31(0)10 238 28 58
+31(0)6 53 19 92 11

Frank Rademacher

Projectleider onderzoek & advies
Frank.rademacher@gtbv.nl
+31 (0) 10 238 28 61
+31 (0)6 51 39 05 51

Ceriel Vulto

Uitvoerder
ceriel.vulto@gtbv.nl
+31 (0) 10 238 28 53
+31 (0) 6 22 98 65 57

Marc Knoet

Administrateur
marc.knoet@gtbv.nl
+31 (0) 10 238 28 52

Yvo Veenis

Manager Innovatie
yvo.veenis@gtbv.nl
+31 (0) 10 238 28 54
+31(0) 6 53 91 65 26

Ronny van der Heijden

Projectleider
ronny.vanderheijden@gtbv.nl
+31 (0)10 238 28 56
+31(0)6 11 30 69 62

Caroline van de Steenoven

Project Engineer
caroline.vandesteenoven@gtbv.nl
+31(0)10 23 82 863
+31(0)6 53 42 78 21

Arie van der Hoek

Milieutechnisch medewerker
arie.vanderhoek@gtbv.nl
+31 (0) 10 238 28 62
+31 (0) 6 51 79 04 45

Laurien van Tienderen

Office manager
laurien.vantienderen@gtbv.nl
+31 (0) 10 238 28 50
+31(0)6 17 86 42 07

Gert Jan Weerts

Projectleider
gertjan.weerts@gtbv.nl
+31 (0) 10 238 28 57
+31 (0) 6 46 27 33 64

Henk Tak

Project Engineer
henk.tak@gtbv.nl
31(0)10 238 28 51
+31(0)6 13 13 72 43

Kim Lamers

Onderzoeksmedewerker
kim.lamers@gtbv.nl
+31 (0) 10 238 28 64
+31 (0)6 43 06 17 33