‘Envisioning a Resilient Delta’ Workshop in Vancouver, Canada

‘Envisioning a Resilient Delta’ Workshop in Vancouver, Canada

Op woensdag 28 juni organiseerde het Nederlands Consulaat en Deltares, Posad, Boskalis Dolman en Groundwater Technology samen met de University of British Columbia (UBC) en de Fraser River Basin Council (FRBC) een workshop ‘Envisioning a Risilient Delta’ in Vancouver, Canada.

 

Vancouver ligt in de delta waar de Fraser River in de Stille Oceaan uitmondt. De piekafvoer (door sneeuwsmelt) kan daar veel heftiger verlopen dan we van de Rijn onze Europese rivieren zoals gewend zijn. Canadezen hebben daar zelf een speciaal woord voor: ‘freshet’.

 

De delta (de ‘Lower Fraser River’) ligt nauwelijks boven zeeniveau en is dicht bewoond. De regio is sterk geïndustrialiseerd en de onroerend goed prijzen in en rond Vancouver zijn astronomisch hoog. De regio is on-Canadees te noemen; dat wil zeggen dat er ruimte ‘gebrek’ is vanwege de ligging tussen het gebergte (Coast Mountains), de Stille Oceaan en de grens met de USA. Voor Canada, waar overvloed aan ruimte vrijwel overal een gegeven is, is dit heel uitzonderlijk. De economische waarde van het land is dus groot. De regio worstelt met de noodzakelijke bescherming tegen overstromingen door klimaatverandering: meer en intensere neerslag, zeespiegelstijging en droogte. De dijken voldoen niet aan de gewenste veiligheidsnormen (opgelegd door de Provincie) en moeten versterkt worden. In principe zijn de 24 gemeentes in de regio allemaal zelf verantwoordelijk hiervoor (een systeem van waterschappen of een overkoepelende ‘Rijkswaterstaat’ kent men niet). Een complicerende factor is dat de regio in een seismisch risicogebied ligt (hetzelfde breukensysteem dat ook de aardbevingsrisico’s in San Francisco veroorzaakt).

 

Op een aantal plaatsen kan de bodem bij een aardbeving plotseling vervloeien (liquefactie; het wordt dan drijfzand) waardoor dijken, maar ook wegen, gebouwen etc. plotseling kunnen bezwijken.

 

De Nederlandse bedrijven werken hier samen met de Nederlandse overheid in het kader van het ‘Partners in Business’ programma. Aan de hand van presentaties over de problemen waar de regio mee worstelt hebben de Nederlandse partijen een aantal voorbeelden van mogelijke strategieën om tot oplossingen te komen gepresenteerd, zoals samenwerking tussen overheden, stedelijk waterbeheer, financieringsmogelijkheden, ‘ruimte voor de rivier’, integratie van dijkversterking met stedelijke herinrichting etc.

 

Groundwater Technology voert in de regio een pilotproject uit gericht op het aardbevingsbestendig maken van de ondergrond. Natuurlijke bodembacteriën worden aangezet tot het maken van een natuurlijk cement in de bodem, waardoor deze niet meer kan vervloeien, ook niet bij zware aardbevingen.

 

Meer informatie over deze oplossing voor bodemproblemen? klik hier