GROUNDWATER TECHNOLOGY:
specialisten in bodem- en grondwatersanering

 

Wij ontwerpen en realiseren duurzame oplossingen afgestemd op het gebruik van de bodem

Groundwater Technology in het kort

Welkom bij Groundwater Technology. Wij bedenken, ontwerpen en realiseren bodem- en grondwatersaneringen. Al meer dan 30 jaar. Groundwater Technology werkt in Nederland, maar ook over onze landsgrenzen.

Als onafhankelijk uitvoeringsbedrijf zijn wij actief op (voormalige) industriële locaties en in oude binnensteden. Onze deskundigen bieden oplossingen voor zowel historische verontreinigen als actuele lekkages, afgestemd op de geldende regelgeving en de lokale situatie.

Ondergrondse technieken zetten wij ook in om de bodem te verstevigen. Het aanpassen van de geotechnische eigenschappen tot op grote diepte kan een oplossing bieden voor civieltechnische uitdagingen.

Bodemadvies

Ontwerp zonder titel (55)

Bodemonderzoek, advies op maat, en beschikbare onderzoeksfaciliteiten.

Grondwatersanering

Ontwerp zonder titel (54)

Effectieve verwijdering en stabilisatie van mobiele verontreinigen.

Bodemsanering

Ontwerp zonder titel (56)

De juiste inzet van verschillende methoden voor het gewenste resultaat.

Bio Inspired Soil Improvement

Ontwerp zonder titel (57)

Verbeteren van de grondeigenschappen op plekken tot grote diepte.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

 

Groundwater Technology bedenkt, ontwerpt en realiseert oplossingen voor bodem en grondwatervraagstukken.

Waarom Groundwater Technology?

Groundwater Technology zorgt voor de juiste oplossing bij uw specifieke problematiek. Door samenwerking met binnen- en buitenlandse kennisinstituten en eigen onderzoeksfaciliteiten realiseren we projecten op een efficiënte manier. Wij zijn gewend om met nauw samen te werken met aannemers en ingenieursbureaus onder uiteenlopende lokale omstandigheden.

Kosteneffectief

Het inpassen van de juiste techniek en integratie in de bedrijfsactiviteiten zorgen voor het minimaliseren van kosten. Met een flexibele instelling zorgen wij dat het past.

Ontzorgen

Onze adviseurs zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving in uw situatie. Ze geven aan de voorkant de noodzakelijke maatregelen aan en de te verwachten resultaten.

Techniek onafhankelijk

Wij kiezen ervoor ons niet te specialiseren in een specifieke techniek. Innovaties staat niet stil en wij ontwikkelen continue betere methoden.

Ervaren team

Het fundament van Groundwater Technology bestaat uit zeer ervaren professionals en veel praktische werkervaring in het vakgebied.

Goede samenwerking

Een goede samenwerking met onze klanten en hun vaste partners is voor ons een belangrijke prioriteit.

Maatschappelijk betrokken

We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact van onze projecten: door duurzaam én omgevingsbewust te werken, dragen we bij aan de milieudoelstellingen en houden overlast beperkt.

Waar zijn wij actief?

In de Benelux en daarbuiten voeren wij projecten uit voor verschillende opdrachtgevers.

Overheid

Historische verontreinigingen oplossen en daarmee ontwikkelingen en nieuw bodemgebruik op gang brengen.

Petrochemische industrie

Vertrouwd met de specifieke veiligheids-eisen en zonder bedrijfsvoering te storen oplossen van oude en nieuwe spills.

Projectontwikkeling

Het interactief afstemmen van de bodemsanering op het nieuwe gebruik van de locatie. Van plan tot turnkey realisatie.

Industrie

Bij bedrijven vinden wij oplossingen voor verschillende bodemvreemde stoffen die vaak jarenlang in de bodem zijn gelopen.

Infrabedrijven

Partner voor infrabedrijven bij het oplossen van de bodemproblemen binnen grote infrastructurele werken.

Onze projecten

Wij zijn trots op de realisatie van vele projecten sinds onze oprichting.
De onderstaande recente opdrachten geven een beknopte weergave van onze activiteiten :

Onze opdrachtgevers