GROUNDWATER
TECHNOLOGY

 

Praktische oplossingen voor verbetering van de ondergrond

Iedere oplossing is maatwerk

Afhankelijk van het gebruik van de bodem en technische en wettelijke randvoorwaarden realiseert Groundwater Technology een oplossing op maat.

Wij verdiepen ons daarbij in het gebruik van een locatie, de bodemopbouw, het grondwater en de aanwezigheid van verontreinigingen. In combinatie met de technische aspecten en specifieke wettelijke randvoorwaarden vormt dat de kern van de door ons voorgestelde oplossing. Groundwater Technology is uw partner vanaf adviestraject tot en met de oplevering van het project.

Bodemadvies

Wij vertalen het bodemonderzoek naar praktische maatregelen. In onze onderzoekruimte kunnen we op pilot schaal testen voor een optimale uitvoering in het veld.

Grondwater

sanering

Met verschillende biologische, chemische en fysische technieken worden de mobiele verontreinigingen verwijderd of vastgelegd.

Bodemsanering

Een oplossing op maat, van het verwijderen van verontreinigde grond tot het aanbrengen van ondergrondse in situ systemen.

Bio inspired soil improvement

Duurzaam de civieltechnische eigenschappen van de ondergrond aanpassen, zonder graven, alleen natuurlijke processen.

Verstand van bodem

Onze medewerkers hebben verstand van de bodem. Samen met ingenieursbureaus, infra-aannemers en andere gespecialiseerde bedrijven werken wij aan het geschikt maken van schaarse ruimte voor de bestaande of een toekomstige bestemming. Daarbij houden wij rekening met de activiteiten die op de locatie. Dat kan gaan om alle vervoersbewegingen en ondergrondse leidingen op een groot chemisch complex. Maar ook om een oude binnenstad waar de omgeving, de bewoners en andere belanghebbenden beperkte hinder mogen ondervinden.

Groundwater Technology is gecertificeerd conform ISO 9001 en VCA ** en beschikt over de BRL 7001,7002,6001 en 6002. Voor projecten in Belgiƫ zijn wij gecertificeerd conform het Achilles-protocol.