BODEMSANERING

 

Wij ruimen oude en nieuwe verontreinigingen van de bodem effectief op.

Milieurisico’s lossen we op en uw locatie is weer geschikt voor nieuwe activiteiten

Bodemsanering

Groundwater Technology past diverse methoden en technieken toe. De keuze en uitvoering hangen af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling, van de functie van de bodem en – uiteraard – van de wensen van onze opdrachtgevers. Zo kunnen we de saneringswerkzaamheden in situ uitvoeren: op de plaats waar deze voorkomen. Of kunnen we de verontreinigde grond ontgraven. Veel van onze bodemsaneringsoplossingen bestaan uit een combinatie van de verschillende technieken.

In-situ bodemsanering

Dit zijn technieken die verontreinigingen uit de bodem verwijderen zonder dat grondverzet noodzakelijk is. Er zijn de afgelopen decennia wereldwijd veel methoden ontwikkeld. Afhankelijk van de situatie past Groundwater Technology één of een combinatie van technieken toe. Hieronder is een selectie weergegeven.

Biologische afbraak

Chemische reductie

Chemische oxidatie

Productverwijdering

Fysische verwijdering

Verwarming van de bodem

Ontgraven verontreinigde grond, sloop gebouwen en herontwikkeling

Bij het ontgraven wordt verontreinigende grond in een relatief korte periode verwijderd en afgevoerd naar een erkend verwerker.

Bij voldoende ruimte én tijd op locatie is het mogelijk om de grond ‘on site’ te reinigen middels ‘biopiling’. Hierbij ontgraven en conditioneren we de grond en reinigen deze bovengronds op de locatie. De gereinigde grond wordt daarna weer hergebruikt op het terrein.

Ook kunnen we verontreinigde grond ontgraven en door het toevoegen van hulpstoffen bovengronds conditioneren. De grond plaatsen we daarna terug in het ontgravingsvak. De afbraak vindt dan in de bodem plaats.

Ontgraving gevolgd door een grondwatersanering
Ex-situ

Grondreiniging met biopiling
On-site

Sloop, saneren, nieuwe infra en herontwikkeling