Disclaimer

Disclaimer

”Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zijn strikt persoonlijk & vertrouwelijk. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit bericht en eventuele bijlage(n) aan Groundwater Technology B.V. terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Groundwater Technology B.V. is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage(n) of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of niet-tijdig ontvangen van de inhoud van dit bericht.”