Grondwatersanering

 

Het verwijderen of afbreken van mobiele stoffen in diep en ondiep grondwater

Mobiliteit gevaarlijke stoffen

In het grondwater kunnen gevaarlijke stoffen zich verspreiden over enorme oppervlakken en tot grote dieptes in het watervoerend pakket. Lekkende rioleringen, oude teerputten en spills door calamiteiten zijn oorzaken van verspreiding en veroorzaken pluimen die zich uitstrekken over kilometers lengte. De nabijheid van bijvoorbeeld grondwaterontrekkingsputten voor drinkwater vragen dan om maatregelen. Maar ook tijdelijke voorzieningen voor een bouwputbemaling in een verontreinigde zone komen veelvuldig voor.

Techniek op maat

Er zijn veel technieken om grond en grondwater gelijktijdig te reinigen. Voor een bronaanpak en pluimaanpak zet Groundwater Technology verschillende technieken in. Zo kunnen we grondwater reinigen in de bodem (in situ) of we kunnen verontreinigd grondwater oppompen, bovengronds reinigen en weer infiltreren of lozen.

Optimaliseren omstandigheden zorgt voor afbraak

Inbrengen van nulwaardig ijzer leidt tot afbraak

Spoelen van grondwater (pump&treat) leidt tot verwijdering

Monitoren van natuurlijke afbraak

Vastleggen van stoffen in de bodem

Inbrengen van lucht leidt tot verwijdering