Aardbevingen: schade voorkomen

 

Aardbeving: niet de beving, maar wegzakkende ondergrond veroorzaakt de meeste schade

Vaste grond onder de voeten kan opeens drijfzand blijken…

Een brug, weg, spoorlijn of dijk, iedere gebouwde structuur is afhankelijk van de stabiliteit van de ondergrond om gegarandeerd veilig te zijn. Naarmate de bevolkingsdichtheid groeit, neemt de kwetsbaarheid van bewoonde gebieden en infrastructuur voor natuurrampen toe, vooral in laaggelegen gebieden. Bodemdaling en de stijgende zeespiegel vergroten de risico’s.

Preventieve maatregelen verminderen het risico op enorme schade sterk. Het vervloeien van, normaal gesproken, draagkrachtige zandpakketten in de bodem (liquefactie) ontstaat als de waterspanning tijdelijk hoger oploopt dan de druk van de bovenliggende grond. De zandkorrels verliezen dan korte tijd hun samenhang en de bodem met alles er op verzakt in een oogwenk.

Schade voorkomen

Natuurlijke aardbevingen zijn niet te voorkomen. Maar de effecten ervan kunnen we op de volgende manieren verminderen:

  • Zorgen dat de waterspanning tijdens een aardbeving niet dermate oploopt dat liquefactie kan optreden; de gasbelletjes zijn samendrukbaar waardoor we de pieken in de waterspanning elastisch opvangen en overspanning voorkomen;
  • De zandkorrels aan elkaar kitten, zodat drijfzandvorming niet optreedt;
  • Het zandpakket zo opsluiten, dat ook bij liquefactie de zandkorrels niet ‘weg kunnen’.

Biologisch geïnspireerde oplossingen

BISI biedt mogelijkheden om alle soorten maatregelen tegelijk te implementeren:

Overspanning in het grondwater voorkomen we door de bodembacteriën stikstofgasbelletjes (N2) te laten produceren. Deze werken als een soort mini-airbags. Gas is heel goed samendrukbaar, waardoor de belletjes de schokgolven van de aardbeving sterk dempen. Groundwater Technology heeft onder meer samen met Amerikaanse laboratoria tests uitgevoerd, waaruit blijkt dat liquefactie niet meer optreedt. Het vormen van voldoende gas in een bodem kost slechts enkele dagen. Al bij geringe onverzadiging is liquefactie vrijwel niet meer mogelijk. We laten de bodembacteriën een natuurlijk cement produceren; het mineraal calciet, dat de bodemkorrels aan elkaar kit. Calcietvorming en stikstofgasproductie zijn beiden producten van hetzelfde BISI-proces.

  • Het is een natuurlijk proces, met gebruik van natuurlijke hulpstoffen;
  • We brengen de hulpstoffen in opgeloste vorm in. Er is dus geen injectie onder druk nodig, met risico voor stabiliteit van het zand direct rond de paalpunt;
  • Nauwelijks hinder voor het verkeer en andere gebruikers van de kade of het water.