Onttrekken van lucht, grondwater en drijflaag zorgt voor verwijdering

 

Extractie op maat voor grote effectiviteit

Meerfasenextractie

Meerfasenextractie is een in situ techniek om verontreinigingen te verwijderen uit de bodem door met een onderdruk meerdere mobiele fasen (water, lucht, puur product) gelijktijdig te onttrekken. De onttrokken drijflaag wordt bovengronds opgevangen in een tank of vat. Daarna vindt scheiding tussen water en puur product plaats. Het water en de lucht worden separaat gezuiverd en het puur product afgevoerd. Door het intensief beluchten van de bodem treedt er, naast het fysiek verwijderen van drijflaag, tevens vervluchtiging op van verontreinigingen en wordt aerobe microbiële afbraak gestimuleerd.

Productverwijdering drijflaag

Een verontreiniging die lichter is dan water drijft op het wateroppervlak. Olieachtige producten zijn hier een voorbeeld van. Met het plaatsen van een onttrekkingsfilter met daarin een skimmer kan dit type verontreinigingen afgepompt worden. De skimmer bevat onderdelen die selectief zijn voor olie en geen water doorlaten. Op deze manier wordt alleen olie afgepompt. Om de toestroming naar het onttrekkingsfilter te vergroten, kan de grondwaterstand worden verlaagd.

Productverwijdering zaklagen

Een verontreiniging die zwaarder is dan water gaat zinken en vormt een zaklaag. Teerachtige producten zijn hier een voorbeeld van. Het afpompen van zaklagen kan via een onttrekkingsfilter met daarin luchtgedreven pompjes die speciaal zijn ontworpen om kleine volumes te verpompen. Een slimme aansturing zorgt ervoor dat alleen product en geen water wordt afgepompt.