Fysische verwijdering van verontreinigingen

 

Bodemluchtontrekking

Bodemluchtonttrekking

Bodemluchtextractie is een techniek om vluchtige verbindingen te verwijderen uit de bodem boven grondwaterniveau. Door het creëren van onderdruk in de bodem wordt bodemlucht met de vluchtige verontreinigingen verwijderd. Hierdoor daalt de concentratie in de bodemlucht en stelt het evenwicht tussen de (vaste) bodem en de gasfase zich steeds opnieuw in. Bij iedere verversing dalen de concentraties in de bodem en wordt de grond schoner. De afgezogen lucht wordt bovengronds gereinigd.

Persluchtinjectie

Persluchtinjectie is een techniek waarbij buitenlucht onder druk in de bodem wordt geïnjecteerd. De luchtinjectie vindt plaats onder grondwaterniveau. Daarbij gaan vluchtige verontreinigingen vanuit de waterfase over naar de onverzadigde zone boven het grondwaterniveau. De verontreiniging wordt daar afgevangen en gereinigd.

Groundwater Technology zet deze techniek ook om in situ aerobe biologische afbraak van verontreinigingen te stimuleren. De verontreinigingen worden dan niet verplaatst maar in de bodem afgebroken. Deze techniek heet biosparging.

Pump & Treat

Een andere klassieke methode is Pump & Treat. Deze techniek wordt onder grondwaterniveau toegepast om verontreinigd grondwater uit een onttrekkingsfilter op te pompen. Verontreinigde stoffen worden via het opgepompte water afgevoerd en gezuiverd. Vaak wordt het gereinigde grondwater voorzien van hulpstoffen en opnieuw geïnfiltreerd om het proces te versnellen.