Inbrengen van warmte zorgt voor verwijdering

 

Door temperatuurverhoging van de ondergrond

Warmte zorgt voor verwijdering

Temperatuurverhoging zorgt ervoor dat eigenschappen van verontreinigingen in de bodem veranderen. De viscositeit, oplosbaarheid en vluchtigheid nemen enorm toe. Ook biologische processen verlopen sneller. Voor het inbrengen van warmte zijn er vele mogelijkheden, afhankelijk van onder meer van lokale beschikbaarheid van energiebronnen. Zo kan zonne-energie of restwarmte worden ingezet voor duurzame verwijdering van verontreinigingen

Stoomstrippen tot 110 graden

Het injecteren van bijvoorbeeld stoom kan doorlooptijden van een sanering van meerdere jaren terugbrengen naar enkele maanden. Stoom is heel efficiënt om warmte te transporteren. Stoominjecties warmen de bodem snel en efficiënt op. Als de bodem warm wordt, neemt de efficiëntie van de onttrekking snel toe. De dampspanning stijgt en de viscositeit daalt, waardoor de olie veel makkelijker stroomt. Als het grondwater kookt, perst de stoom de verontreiniging uit ook de kleinste poriën.

Medium temperatuurverhoging tot 50 graden

Wij gebruiken hittegestimuleerde extractie voor situaties met hoge verontreinigingsvrachten zoals puur product. Ook passen we deze methode toe in projecten die in korte tijd tot resultaat moeten leiden. Door zonne-energie verwarmd water bijvoorbeeld, wordt direct of indirect via een warmtewisselingssysteem in de ondergrond gebracht. Een op afstand bestuurd slim onttrekkingssysteem verwijdert vervolgens kleine volumes vrijkomend hoog verontreinigd water uit de ondergrond.

Lage temperatuur verhoging tot 30 graden

De meeste biologische processen verlopen sneller bij een wat hogere temperatuur. Daarbij moet wel gezorgd worden voor condities waarin bacteriën nog kunnen leven. Door gebruik van (rest)warmte of andere duurzame bronnen verhogen wij de afbraaksnelheid van de bacteriën om verontreinigingen om te zetten.