Bodemstabilisatie

 

Duurzaam de civieltechnische eigenschappen van de ondergrond aanpassen Zonder graven, alleen natuurlijke processen

Een nieuw concept

Het gebruik van infrastructuur zoals wegen, kanalen en het spoor, en de urbanisatie van de bebouwde omgeving nemen toe. De stabiliteit van de grond schiet nogal eens tekort. We zien dat in de praktijk bij instortende kades en wegzakkende wegen. Maar ook bij spoorlijnen, waar beperkingen van de rijsnelheid noodzakelijk zijn vanwege een onvoldoende stabiele ondergrond.

Het steeds intensievere gebruik van de ruimte om ons heen vraagt innovatieve oplossingen. Daarnaast spelen milieuaspecten, circulariteit en duurzaamheid een steeds grotere rol in ons denken. Om grond optimaal geschikt te maken voor haar functie slaan we bij Groundwater Technology regelmatig nieuwe wegen in. Met het combineren van kennis van biologische processen in de ondergrond, engineering, chemie en geotechniek bijvoorbeeld. Het leverde een innovatief nieuw concept op: Bio-Inspired Soil Improvement.

Verbeteren van de ondergrond

We zetten bodembiologie in om de bodem te verbeteren. Daarbij draait het onder andere om de civieltechnische eigenschappen van de ondergrond, de stabiliteit van het zandcunet van een weg of spoorlijn, de wanden van een ontgraving of de gevoeligheid van de ondergrond voor een aardbeving. Het microbieel leven in de bodem is enorm veelzijdig en we leren daar steeds beter mee om te gaan. Net als bij bodemsanering zijn wij in staat de processen in de ondergrond te sturen door de juiste grondstoffen en bacteriën op de juiste plaats te brengen.

Bodemversteviging

Zachte biologische technieken leveren keiharde, duurzame en circulaire resultaten. De techniek erachter.

Dust Control

Door een kleine toevoeging aan het water in de waterwagen stuift het zandcunet niet meer.

Dempen van trillingen

Een gecementeerde ondergrond geeft trillingen minder snel door. Gasbelletjes dempen trillingen actief.

Aardbevingen

Miniatuur airbags vangen de klap op en laten cement ontstaan om alles op zijn plaats te houden.

Piping

We leggen het zand vast terwijl het water er wel door kan. Zo voorkomen we drukopbouw en ‘piping’.

Kades en oeverconstructies

Schade aan kades en andere oeverconstructies kunnen we door slimme toepassing van BISI voorkomen.