Monitoren van natuurlijke afbraak

 

Een passieve aanpak kan effectief genoeg zijn

Monitoring natuurlijke afbraak

Monitoring van natuurlijke afbraak (MNA) is toepasbaar voor veel verontreinigingen en gericht op het aantonen van afbraakprocessen onder natuurlijke condities. MNA wordt vaak toegepast als laatste stap van een gecombineerde aanpak. De inzet van MNA als enige saneringsmaatregel gebeurt alleen wanneer sanering van de bron niet haalbaar is of in gevallen waar de juiste bodemcondities aanwezig zijn en afbraak al optreedt.

Haalbaarheid

Of afbraak vanzelf plaatsvindt wordt bepaald door veel factoren. Door de juiste parameters te controleren zijn wij in staat om de haalbaarheid juist in te schatten. Laboratoriumonderzoek helpt om inzicht te krijgen in afbraakroutes en -snelheden. Een goed inzicht in de bodemopbouw, geohydrologie, geochemie en de verontreinigingssituatie is van belang.

Bomen en planten helpen een handje

De laatste jaren is er meer aandacht voor duurzame extensieve methoden om met name lage concentraties verontreinigende stoffen aan te pakken. Zo kunnen aanwezige planten en bomen met de wortelsystemen een positieve rol spelen bij de natuurlijke afbraak. De inspanningen om stoffen te verwijderen worden bij het kiezen van een saneringsvariant getoetst aan het te behalen milieurendement.