Inbrengen van lucht zorgt voor verwijdering

 

Persluchtinjectie en biosparging

Persluchtinjectie

Persluchtinjectie is een techniek waarbij buitenlucht onder druk in de bodem wordt geïnjecteerd. De luchtinjectie vindt plaats onder grondwaterniveau, om:

    • vluchtige verontreinigingen vanuit de waterfase te laten overgaan naar de onverzadigde zone boven het grondwaterniveau. Dit heet luchtstrippen. De verontreiniging wordt daar afgevangen en gereinigd;
    • aërobe biologische afbraak van verontreinigingen te stimuleren. De verontreinigingen worden niet verplaatst, maar in de bodem afgebroken. Deze techniek heet biosparging.

Strippen van de verontreiniging

Bij luchtstrippen vormt de ingebrachte lucht de drijvende kracht om verontreinigingen te verplaatsen van de verzadigde zone naar de onverzadigde zone. Dit werkt alleen bij voldoende vluchtige verbindingen. In de onverzadigde zone zuigt een bodemluchtextractiesysteem de verontreiniging af en deze wordt bovengronds gereinigd in een luchtfilter.

Aerobe biologische afbraak

Bij biosparging ligt de nadruk op het verhogen van de zuurstofgehaltes in het grondwater om aerobe biologische afbraak te stimuleren. Het zuurstofgehalte in het grondwater dient minimaal 2 mg/l te zijn.