Piping

 

Voorkomen van piping en sturing in grondwaterstroming Door korrels aan elkaar te kitten.

Dijken instabiel door piping?

Bij ‘piping’ stroomt water met zo veel kracht onder een dijk door dat het zand onder en achter de dijk wegspoelt. Daardoor ontstaat instabiliteit en het gevaar dat de dijk gaat wegzakken. Het probleem is dus de stabiliteit van de dijk zelf, niet de hoeveelheid water. Piping treedt vooral op bij hoge waterstanden in het open water, en bij een flink niveauverschil tussen het open water en het polderpeil achter de dijk. Het gevaar voor piping is er vooral bij hoge waterstanden, dus incidenteel. Structurele stroming van water onder een dijk door is een natuurlijk optredend verschijnsel. Dit levert geen gevaar voor piping op.

Vastleggen zand onder dijk

Met BISI kunnen we de zandkorrels zo aan elkaar kitten dat ze niet wegspoelen.

Het water kan er dan nog wel doorheen. Daardoor neemt de druk niet onnodig veel toe en gaat de natuurlijke grondwaterstroming ongehinderd door. Met BISI gebruiken we het natuurlijke bodemleven om een stabiel mineraal bindmiddel te maken. Dat is blijvend en niet afhankelijk van de biologie als het eenmaal is gevormd. De oplossing is permanent.

Geen hinder

Groundwater Technology kan dit biocement zonder noemenswaardige overlast aanbrengen onder een bestaande dijk, ook in dichtbebouwd gebied of onder infrastructuur.

Voordelen zijn veel minder overlast en minder kosten dan voor diepe damwanden of betonnen diepwanden. Om de hulpstoffen in de bodem te brengen gebruiken we technieken die we al decennia toepassen voor bodemsaneringen zonder te graven. Dat kan met directe injecties zijn, waarbij de benodigde stoffen met injectielansen worden ingebracht. Of we doorspoelen met behulp van goed gepositioneerde injectie (en soms ook extractiefilters).