Loopgraaf voor de VREDE

 

MICP Microbially Induced Calcite Precipitation

Projectbeschrijving

‘Loopgraaf voor de Vrede’ is een kunstwerk in het landschap van de Oirschotse Heide, tussen Eindhoven en Oirschot. Het vormt een vredesteken met een diameter van 75 meter (!). Om de wanden van de loopgraven te maken hebben we biologische grondstabilisatie toegepast. Met Microbially Induced Carbon Precipitation (MICP) is aanwezig bodemmateriaal verhard met behulp van nature aanwezige bodembacteriën. De natuurlijke grondlagen, textuur en klei zijn zichtbaar en tastbaar.

SITUATIE EN AANPAK

Vooraf is in onze onderzoeksruimte het recept voor het bereiken van de gewenste stabiliteit vastgesteld. Het recept is vervolgens opgeschaald naar de full scale toepassing. Voorafgaand aan de ontgraving van de loopgraaf is de grond verstevigd ter plaatse van de toekomstige wanden. Meerdere injectierondes waren nodig om het biologische proces te stimuleren.

WERKZAAMHEDEN GROUNDWATER TECHNOLOGY

Onze werkzaamheden bestonden uit het bepalen van de receptuur en levering van de benodigde vloeistoffen en bacteriën. De injecties zijn uitgevoerd door Franki Grondtechnieken. Tijdens uitvoering van de injecties heeft Groundwater Technology de juiste mengverhoudingen bewaakt. Door monitoring van de bodemprocessen hebben we de voortgang van de stabilisatie gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd.