Pilotproeven in eigen onderzoeksruimte

 

Wij testen zorgvuldig voor implementatie in het veld

Gedetailleerd onderzoek

In onze vestiging in Rotterdam beschikt Groundwater Technology over een eigen onderzoeksruimte. Daar voeren we met diverse proefopstellingen testen uit voor sanerings- en verstevigingsconcepten. De bodem kent veel verschillende samenstellingen en de aanwezige stoffen zijn telkens anders. Het is belangrijk een situatie in het veld op kleine schaal na te bootsen om in te schatten of een techniek tot het gewenste resultaat kan leiden. Na een gedetailleerd onderzoek stellen we het uitvoeringplan vast.

Aeroob of anaeroob

Wij kunnen verschillende tests tegelijkertijd op water- en bodemmonsters uitvoeren om de optimale receptuur voor de gewenste behandeling te bepalen. In batch- of kolomproeven stimuleren we de processen onder aerobe of anaerobe condities in de verzadigde of onverzadigde zone.

Karakterisatie van de bodem

De karakterisatie van de bodem is essentieel voor het bepalen van de receptuur die optimale resultaten in de ondergrond realiseert. Wij beschikken met onze partners over de juiste analysemethoden om de biologische processen, de vorming van mineralen en de effecten op de bodemeigenschappen te voorspellen.