Inpassing in infra en ontwikkeling

 

Bodemsanering staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de ontwikkeling van een locatie of de nieuwbouw van bijvoorbeeld installaties.

Integrale aanpak

Een dorp of een stad, een natuurgebied of een industriële site: voor elke omgeving en elke verontreiniging kennen wij de risico’s, maar ook de best practices. Daarnaast heeft Groundwater Technology alle expertise in huis om klanten in élke saneringsfase bij te staan: van onderzoek en saneringsplan tot en met de uitvoering van de sanering zelf. Daarnaast kunnen wij ook de sloopwerkzaamheden en de uiteindelijke inrichting van de nieuwe locatie verzorgen.

Bodemsanering als onderdeel van infra-activiteiten

De aanpak van een bodem- en grondwatersanering staat vandaag de dag niet op zichzelf. Steeds meer maakt de aanpak van de verontreinigingen onderdeel uit van activiteiten die op een locatie gaan plaatsvinden. Groundwater Technology ondersteunt bedrijven en infra aannemers bij het integreren van milieumaatregelen in de uitvoering van de bouwactiviteiten. Zo kunnen financiële middelen effectief worden ingezet en wordt voldaan aan de invulling van de eisen die door de overheid stelt aan een project.

Ontwikkeling van een verontreinigde lokatie

Goede locaties voor het realiseren van woningen zijn schaars. Het herbestemmen van voormalige industriële terreinen, vaak gelegen in stads- en dorpskernen, bieden een oplossing om de bouwopgave te realiseren. Een locatie herontwikkelen kent ook veel uitdagingen. Denk aan het inspelen op de marktvraag, optimalisatie van de waarde en de juiste benadering van overheden, klanten en omgeving. Ook het bestemmingsplan en een eventuele procedure voor een wijziging hiervan en het bewaken van de stichtingskosten vragen alle aandacht. Wanneer een locatie ook nog eens verontreinigd is, wordt de uitdaging nóg groter.

Groundwater Technology ondersteunt ontwikkelaars en overheden bij de herontwikkeling van verontreinigde locaties en weet waar de kansen en risico’s liggen. Wij ontwerpen interactief met de ontwikkelaar een saneringsoplossing die aansluit bij de gewenste invulling van het gebied.