Inbrengen van voedingssubstraat en lucht zorgt voor afbraak

 

Gestimuleerde biologische afbraak

(anaeroob en aeroob)

Micro-organismen

De meeste organische bodemverontreinigingen zijn biologisch afbreekbaar. In de bodem zijn altijd natuurlijke micro-organismen aanwezig die deze afbraak uitvoeren. Bij het stimuleren van biologische afbraak creƫert Groundwater Technology in de bodem de juiste condities voor de micro-organismen om zo die limitiaties op te heffen.

Gestimuleerde anaerobe afbraak

De afbraak van organische stoffen wordt onder natuurlijke condities vrijwel altijd gelimiteerd door de beperkte beschikbaarheid van voedingsstoffen en/of aanwezigheid van micro-organismen. Door het toedienen van organisch voedingsstoffen en micro-organismen heffen wij die limitatie op. Deze techniek is in de bodem toepasbaar onder grondwaterniveau.

Veel voedingsstoffen die wij inzetten hebben een natuurlijke basis of zijn een afvalproduct uit de voedingsindustrie. Voor elke locatie optimaliseren we de toepassing. Dit zorgt vanwege de geringe milieubelasting voor duurzaamheid.

Gestimuleerde aerobe afbraak

Bij het stimuleren van aerobe afbraak heffen we de zuurstoflimitaties in de bodem op door het toedienen van een zuurstofbron en nutriƫnten als stikstof en fosfaat. Deze techniek is toepasbaar boven en onder grondwaterniveau. Er zijn diverse manieren om zuurstof in de bodem te brengen, zoals bodemluchtextractie, persluchtinjectie, meerfase-extractie of het toedienen van zuurstofproducerende stoffen.