Inbrengen van nulwaardig ijzer zorgt voor afbraak

 

Chemische reductie

Chemische reductie

In situ chemische reductie met gebruik van nulwaardig ijzer versnelt saneringsprocessen. Nulwaardig ijzer zorgt naast gestimuleerde biologische afbraak óók voor chemische omzetting. Deze methode leidt tot snel resultaat en is relatief goedkoop door een lange werking in de bodem. Sinds 2008 zetten wij deze techniek in bij sterk verontreinigde locaties.

Direct push injecties

Directe injectie is een gangbare methode om hulpstoffen in de bodem te brengen. Hierbij brengen we lansen tot de gewenste diepte. Na injectie verspreiden de hulpstoffen zich via het grondwater. Door een fijnmazig netwerk aan te brengen ontstaat een vlakdekkende verdeling van hulpstoffen. De lansen verwijderen we nadien weer; er blijft niets achter aan het oppervlak.

Reactieve schermen

Bij reactieve schermen stroomt een grondwaterverontreiniging door een zone waarin hulpstoffen zijn aangebracht. Het grondwater stoomt de reactieve zone binnen, waar de verontreiniging wordt afgebroken. Het gereinigde water verlaat de reactieve zone vervolgens weer. Reactieve zones worden op verschillende manieren ingezet en zijn tot grote diepte toepasbaar.