Inbrengen van oxidatiemiddelen zorgt voor afbraak

 

Chemische oxidatie

Chemische oxidatie

Bij in situ chemische oxidatie (ISCO) injecteert Groundwater Technology een met water verdund sterk oxidatiemiddel in de bodem. Wij gebruiken verschillende oxidatiemiddelen; in contact met de verontreiniging oxideert deze tot onschuldige verbindingen. Vaak zijn meerdere injectieronden nodig om de verontreiniging te verwijderen, mede omdat de bodem zelf ook reageert met het oxidatiemiddel (de matrixbehoefte).

Injectie op maat

De matrixbehoefte en de aard en concentraties van de verontreinigingen bepalen de hoeveelheid en de soort toe te passen oxidator:

  • Met modified Fenton’s reagens injecteren we eerst als katalysator een verdunde ijzercitraat oplossing in de bodem en vervolgens een verdunde waterstofperoxide-oplossing.
  • Met persulfaat injecteren we een verdunde persulfaat oplossing, en activeren het persulfaat vervolgens met bijvoorbeeld hogere temperatuur (> 45 oC), of met een verdunde ijzersulfaat of waterstofperoxide oplossing.
  • Met permanganaat injecteren we een verdunde kaliumpermanganaat oplossing.
  • Ozongas injecteren we als ozon-lucht mengsel via injectiefilters. Soms injecteren we ook een verdunde waterstofperoxide oplossing.

Bij onvolledige oxidatie kunnen niet geheel geoxideerde tussenproducten overblijven. Deze tussenproducten van chemische afbraak zijn over het algemeen beter beschikbaar en beter biologisch afbreekbaar dan de oorspronkelijke verontreiniging.

Oxidatie met persulfaat

Bij de toepassing van persulfaat injecteren wij een verdunde persulfaat oplossing. Persulfaat is een sterke oxidator, is stabieler en blijft langer werkzaam dan modified Fenton’s reagens. Soms wordt daarvoor een ijzersulfaat oplossing in de bodem gedoseerd om het persulfaat te activeren. Door het persulfaat te activeren kan een snellere reactie en daardoor een sneller afbraak van de verontreiniging worden gerealiseerd. Wij passen ook persulfaat toe als polijststap na een thermische in-situ sanering. In dat geval wordt het persulfaat geactivieerd door de hoge temperatuur in de bodem.