Inbrengen van oxidatiemiddelen zorgt voor afbraak

 

Chemische oxidatie

Chemische oxidatie

Bij in situ chemische oxidatie (ISCO) injecteert Groundwater Technology een met water verdund sterk oxidatiemiddel in de bodem, samen met een katalysator. Wanneer het oxidatiemiddel in contact komt met de verontreiniging oxideert deze tot onschuldige verbindingen. Vaak zijn meerdere injectieronden nodig om de bodem volledig te oxideren. Wij gebruiken verschillende oxidatiemiddelen.

Injectie op maat

De bodemmatrix bepaalt vaak de hoeveelheid toe te passen oxidator. Bij gebruik van modified Fenton’s reagens injecteren we eerst de katalysator ijzercitraat in de bodem en vervolgens een verdunde waterstofperoxide-oplossing.

Bij onvolledige oxidatie kunnen niet geheel geoxideerde tussenproducten overblijven. Deze tussenproducten van chemische afbraak zijn over het algemeen beter beschikbaar en beter biologisch afbreekbaar dan de oorspronkelijke verontreiniging. Vaak zijn aanvullende injectierondes nodig om het gewenste resultaat te behalen.

Oxidatie met permanganaat

Bij de toepassing van permanganaat injecteren wij bij verontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten eerst ijzercitraat als katalysator. Vervolgens wordt de permanganaat in de bodem gedoseerd. Permanganaat is een sterke oxidator, is stabieler en blijft langer werkzaam dan modified Fenton’s reagens.