Ontgraving gevolgd door een grondwatersanering

 

Kernontgravingen en herschikken

Grondsanering

De bodemsanering kreeg in Nederland voor het eerst brede politieke en publieke belangstelling in de jaren 80 met de ontgraving van de bodem onder een woonwijk in Lekkerkerk. Ontgraven heeft een aantal voordelen: uitvoeren gaat snel en het resultaat is binnen het te ontgraven deel vooraf bekend en met zekerheid te halen.

Verwijdering van verontreinigde grond

Groundwater Technology voert met regelmaat grondsaneringen uit. Vaak wordt om ‘in den droge’ te kunnen graven een bouwputbemaling toegepast. Eerst worden de kernen verwijderd. Aanvullend worden de achtergebleven restverontreinigingen in het grondwater verwijderd met behulp van in situ-technieken zoals bijvoorbeeld gestimuleerde biologische afbraak.

Een grondstromenplan

Voor herinrichtingen van bouwterreinen stellen we vaak een grondstromenplan op. Dit beschrijft alle handelingen met de vrijkomende verontreinigde bovengrond, van begin (ontgraven) tot eindverwerking (herschikken in ontgraving) of afvoer van de locatie. In nauwe samenwerking met de nieuwe gebruiker zorgen we voor een kosteneffectieve oplossing.

Ook kunnen we de verontreinigde grond ontgraven en bovengronds conditioneren. We doen dit door het toevoegen van hulpstoffen en de grond daarna terugplaatsen in het ontgravingsvak. De afbraak vindt dan in de bodem plaats.