Grondreiniging met biopiling on site

 

Op locaties waar genoeg ruimte aanwezig is om grote hoeveelheden verontreinigde grond te behandelen

Grond reinigen op locatie

Grond reinigen op locatie kan een kostenbesparend proces zijn. Maar dan moet er genoeg ruimte en tijd beschikbaar zijn binnen het herinrichtings- en bouwproces. Biologische reiniging is geschikt voor biologische afbreekbare verontreinigingen zoals minerale olie, vluchtige aromaten en naftaleen. De binnen een economisch relevante termijn te bereiken eindconcentraties zijn afhankelijk van de ingangsconcentraties.

De juiste mix van nutriƫnten

Op een daarvoor geschikt gemaakt deel van het terrein wordt de te reinigen grond gemixt met nutriƫnten en op luchtdrains aangebracht. Door goede beluchting en optimale voedingscondities vindt biologische afbraak van de verontreiniging plaats. Tijdens de uitvoering wordt het reinigingsproces nauwlettend opgevolgd. Na het door reiniging bereiken van de terugsaneerwaarden kan de grond weer worden hergebruikt op de locatie.

Conditioneren en terugplaatsen

Op sommige locaties is er niet voldoende tijd om de grond bovengronds te reinigen. Een alternatieve uitvoeringsmethode is dan het ontgraven, conditioneren en terugplaatsen van de grond. Na ontgraving voegen we hulpstoffen toe en brengen we beluchtingsbuizen aan in de bodem. Vervolgens plaatsen we de grond terug in de bodem en vindt de afbraak in situ – op de plaats van herkomst – plaats.