Herontwikkeling van industriële locaties

 

Maakt nieuw gebruik van de schaarse ruimte mogelijk voor hoogwaardige toepassingen, zoals woningbouw

Integratie saneringsactiviteiten

Steeds vaker maken bodem- en grondwatersaneringen onderdeel uit van de overige activiteiten die op een locatie gaan plaatsvinden. Groundwater Technology ondersteunt ontwikkelaars en infra-aannemers met het integreren van milieumaatregelen in hun bouwactiviteiten. Zo worden financiële middelen effectief ingezet en wordt voldaan aan de invulling van de eisen voor het toekomstige gebruik.

Sloop van gebouwen en verwijdering ondergrondse infra

Om oude bebouwing en ondergrondse infra zorgvuldig te verwijderen werken wij op projecten samen met sloop- en infrabedrijven. In de planfase bepalen wij de volgorde van activiteiten. Tanks en ondergrondse kelders waar in het verleden verontreinigende stoffen werden opgeslagen, moeten op een juiste wijze worden aangepakt en afgevoerd.

Saneren voor, tijdens en na realisatie van nieuwe bouwwerken

Vaak wordt de kern van de verontreiniging verwijderd en kan de resterende, minder verontreinigde grond onder de nieuwe gebouwen blijven zitten of binnen de locatie worden herschikt. Het contactrisico wordt dan door de nieuwe inrichting van het terrein geminimaliseerd. De aanleg van ondergrondse systemen wordt in de bouw geïntegreerd om langdurige aanpak van het grondwater mogelijk te maken.