Dust Control

 

Erosie en verstuiving tegengaan

Door het behandelen van de toplaag

Stuivend zand

Onbeschermd, losliggend zand kan heel makkelijk verwaaien, vooral als het droog is. Dit verschijnsel treedt in natuurlijke omstandigheden op, soms zeer grootschalig, in woestijngebieden. Een stofstorm in de Sahara leidt tot een piekbelasting in de autowasstraten in Nederland…

Kleinschaliger geeft het veel hinder en overlast. Stuivend zand op het strand bij een wandeling tijdens een herfststorm heeft iets avontuurlijks. Maar als je naast een tracé van een nieuwe weg woont waar een zandcunet langere tijd braak ligt, is het plezier er snel af.

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken van terreinen en de aanleg van wegen in de laaggelegen delen van Nederland vergt grootschalig grondverzet en toepassing van heel veel zand. Dat zand moet vaak lange tijd braak blijven liggen om in te klinken, of gewoon vanwege de planning van de werken. De bovenlaag droogt dan op en de wind krijgt vat op het zand. Gevolg: zandverstuiving en het ‘zandstralen’ van de omgeving. Om dat te voorkomen sproeit de aannemer water. Bij grotere oppervlaktes en het langer blijven liggen van zand is behandeling van de toplaag een optie.

Biologisch en kosteneffectief

BISI heeft een oplossing voor zandproblematiek, getest in woestijnen in het westen van de Verenigde Staten. Door water met een biologisch geactiveerd mengsel op het zand te sproeien, ontstaat er natuurlijke cement. Een heel dun laagje van een paar centimeter is al voldoende om verstuiving tegen te gaan. Het civiele werk heeft daar later geen last van: het zand is gewoon te bewerken, verzetten, verdichten etc. De dunne behandelde laag breekt dan heel makkelijk in kleine stukjes. Deze oplossing is milieuvriendelijk; we gebruiken uitsluitend natuurlijke producten, vaak reststoffen uit de voedingsindustrie.